Ga verder naar de inhoud

Het 2018 van Sociare in infographics

01.05.2019

Ook in 2018 stonden we bij Sociare klaar voor jou en je organisatie. Facts & figures over dat fabuleuze jaar vind je hier op een rijtje.

Ook in 2018 dienden we met onze adviesverlening, opleidingen en belangenbehartiging opnieuw maar één doel: kleine, middelgrote en grote vzw’s empoweren in hun rol als socioculturele werkgever

Empowerment

Met een team van 12 medewerkers gaven we -zoals steeds- het beste van onszelf. We kregen daarbij versterking van een nieuwe directeur (Veerle Huwé) en consulent (Nicky Imade)

Team

We kenden een groei van maar liefst 7,5%, goed voor 61 nieuwe socioculturele organisaties in onze rangen. Daarmee kwam onze teller op het einde van het jaar op 876 lidorganisaties te staan

Leden aantal
Resultaat: intussen vertegenwoordigen we als Sociare 80% van alle bestaande vzw’s binnen paritair comité 329

Sociare leden: diversiteit troef!

Onze leden zijn actief is alle hoeken van het sociocultureel werk.

Een bonte mix van organisaties, die zich allemaal op hun eigen manier inzetten om onze samenleving net dat tikje sterker, inclusiever en democratischer te maken.

Dit zijn de 13 deelsectoren waarin de leden van Sociare actief zijn:

 • Sociaal-cultureel werk met volwassenen: 23%
 • Jeugdwerk: 19%
 • Beroepsopleiding: 10%
 • Cultuurspreiding: 10%
 • Sport: 9%
 • Milieu: 8%
 • Samenlevingsopbouw: 7%
 • Ontwikkelingssamenwerking: 5%
 • Musea & erfgoed: 3%
 • Toerisme: 2%
 • Minderheden: 2%
 • Media: 1%
 • Lokale Diensteneconomie: 1%
Sport copy 9

Sociare leden: Vlaanderen vs Brussel

Je vindt onze lidorganisaties terug in 2 paritaire comités: 329.01 (Vlaamse gemeenschap) en 329.03 (federaal & bi-communautair)

Vlaams vs federaal

Activiteiten en acties

 • Onze lesgevers stonden in 2018 100 dagdelen voor de klas
Opleidingen
Resultaat: 1200 deelnemers schaafden hun sociaal-juridische kennis bij en leerden bij over hot topics als GDPR, re-integratie en verenigingswerk
 • We experimenteerden ook voor het eerst met onderwijs vanop afstand: tijdens een gratis webinar leerden 120 mensen de ins & outs van sociocultureel tewerkstellen & onze werking beter kennen.
 • Met werktijd.be, onze innovatieve en superhandige tool voor de registratie van werktijd (globaal en per project), overschrijden we de kaap van de 3500 gebruikers
Werktijd
Resultaat: 180 socioculturele organisaties profiteren op die manier van een optimale ondersteuning bij hun personeelsadministratie.
 • We boden ook volop opportuniteiten om te netwerken. Tijdens 10 dagdelen kwamen hier zo’n 200 mensen naartoe om goede praktijken te delen en te leren van de ervaringen van hun socioculturele collega’s.
 • 8 organisaties stapten in een jaartraject om hun sociale impact te meten. Samen met een coach en collega-organisaties brengen ze het verschil dat ze maken voor hun doelgroep heel duidelijk in kaart, op een manier die verder gaat dan puur het kwantitatieve. In 2019 start er nog een tweede ‘lichting’.
 • Samen met Scwitch onderhandelden we in 2016 over een voordelige samenaankoopformule loonadministratie bij 3 grote sociale secretariaten
Samenaankoop
Balans na 2 jaar: bijna 600 organisaties bespaarden al meer dan 500.000 euro op de factuur van hun loonadministratie

Belangenbehartiging

Sociare is veel meer dan alleen maar advies en opleidingen. Zo zetelden we in 2018 in meer dan 20 overlegorganen waar we de stem van de socioculturele werkgever vertolken.

 • Mijlpaal 1: het VIA5-akkoord werd gesloten: dankzij VIA-middelen versterken we de koopkracht van individuele werknemers en verbeteren de kwaliteit van de tewerkstelling
 • Mijlpaal 2: onze aanhoudende inspanningen binnen het fonds Sociale Maribel om te zorgen voor bijkomende tewerkstelling werpen hun vruchten af: in 2018 konden daardoor bijna 40 vte extra aan de slag in de sector
 • Mijlpaal 3: we zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van het statuut van verenigingswerker, een statuut dat zich tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk situeert. In onze organisaties is het ideaal om onbelast bijklussen mogelijk te maken.
 • Mijlpaal 4: we hebben blijvend aandacht voor het binnenbrengen van ‘jong bloed’ in de sector. Het project Startjob helpt 75 jongeren aan een eerste job binnen de sector, tegen interessante voorwaarden voor hun werkgevers.
Belangenbehartiging

Ook in 2019 zijn we er voor jou en je organisatie…

Namens het hele team: bedankt voor je steun en je enthousiasme!

Credits video en grafisch ontwerp: Bart Behiels

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!