Ga verder naar de inhoud

Intersectoraal

Ook op het intersectorale niveau, dat van de volledige social profitsector, vertegenwoordigt Sociare haar leden in verschillende organen. Sociare is lid van Unisoc voor het federale niveau, Verso voor het Vlaams Gewest en BRUXEO voor het Brussels Gewest.

Op deze niveaus wordt de impact van federale of regionale wetgeving op de social profit bekeken en worden er standpunten ingenomen namens de volledige social profit.

De intersectorale werkgeversorganisaties zetelen op hun beurt in de verschillende federale en regionale overlegorganen (zie figuur)

unisoc of de Unie van socialprofitondernemingen vzw is de erkende vertegenwoordiger van de Belgische socialprofitondernemingen.

Unisoc is een unie van sectorfederaties. Deze federaties groeperen en verdedigen de belangen van individuele werkgevers uit de private en de publieke sectoren:

  • ziekenhuizen
  • gezondheidsinrichtingen en –diensten
  • diensten voor gezins- en bejaardenhulp
  • opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten (in de sector van bijzondere jeugd- en gehandicaptenzorg)
  • maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen)
  • socioculturele sector
  • onderwijs
  • sociale organisaties

Verso als interprofessionele werkgeversfederatie verenigt, verdedigt en versterkt sociale ondernemingen om hun sociale, economische en ecologische impact te vergroten.

Verso groepeert vijftien federaties en verenigt zo sociale ondernemingen uit alle sectoren.

Binnen Verso zetelt Sociare ook in het Europees platform social profit en de stuurgroep HRwijs

BRUXEO is de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt. Zij is intersectoraal en pluralistisch. Deze confederatie overkoepelt de publieke en private instellingen die actief zijn in de gezondheidszorg, in de sector van de sociale werking, in de welzijnssector, in de opvoedings- en onderwijssector, in de onthaal- en huisvestingssector, in de thuiszorgsector, in de inschakelingssector en in de socioculturele sector, enz.

Voor Bruxeo zetelt Sociare ook in verschillende organen van Brupartners (de voormalige Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

In de schoot van Brupartners werd in 2019 de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap (ARSO) opgericht, waarin Sociare ook vertegenwoordigd is.

Belangenbehartiging figuren 2018

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!