Vorming & netwerking

donderdag 06/09/2018

Workshop: arbeidsduur en deeltijdse arbeid

Vorming

De spelregels rond arbeidsduur en deeltijdse arbeid zijn enorm complex: het gaat om tientallen voorwaarden en evenveel uitzonderingen waarmee je als werkgever rekening moet houden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de sectorale flexibiliteit. Voel je je bloeddruk al stijgen? Nergens voor nodig: wij helpen je met veel plezier op weg met deze praktische workshop.

Lees meer

donderdag 13/09/2018

Workshop: verenigingswerker of vrijwilliger? - VOLZET

Vorming

Deze workshop is helaas volzet, inschrijven is niet meer mogelijk

De federale regering roept een nieuw statuut in het leven voor onder andere het verenigingswerk en voor occasionele diensten tussen burgers, waarbinnen particulieren binnen bepaalde grenzen 500 euro per maand en 6000 euro per jaar vrij van sociale en fiscale bijdragen kunnen bijverdienen. Sociare volgde dit dossier de afgelopen maanden van dichtbij op: verschillende van deze functies richten zich immers expliciet op de socioculturele sector. Maar wat is nu precies het verschil tussen een verenigingswerker en een vrijwilliger? Wanneer moet je als organisatie welk statuut gebruiken? Kan je de twee ook combineren en zo ja: hoe? We leggen het je allemaal haarfijn uit tijdens deze workshop.

Lees meer

vrijdag 14/09/2018

Workshop: Begrotingsbeleid

Vorming

Je kunt fantastische plannen hebben en een creatief brein, maar de begroting is en blijft de ruggengraat van je organisatie. Wil je niets aan het toeval over laten? Schrijf je dan in voor deze workshop.

Lees meer

woensdag 19/09/2018

Workshop: sluiten arbeidsovereenkomst

Vorming

Door een tijdelijke vermeerdering van werk heb je een extra medewerker nodig. Sluit je dan best een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur? Of is het beter om voor een bepaald werk te opteren? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat doe je wanneer de tijdelijke contracten elkaar opvolgen? Na het volgen van deze workshop hoef je over deze en andere vragen nooit meer je hoofd te breken.

Lees meer

donderdag 20/09/2018

Basiscursus 329 - najaar 2018 - VOLZET

Vorming

Deze workshop is helaas volzet, inschrijven is niet meer mogelijk

Wil je een stevige sociaaljuridische basis leggen en tegelijk ook de sectorale regels en afspraken leren kennen? Dan is onze basiscursus 329 exact wat je nodig hebt! Dit najaar gidsen onze Sociare-consulenten jullie opnieuw 8 donderdagen lang door arbeidsovereenkomsten, verlofregelingen en kostenvergoedingen. De opleiding is bovendien erkend in het kader van educatief verlof.

Lees meer

vrijdag 21/09/2018

Workshop vzw: wettelijke verplichtingen, publicaties en bekendmakingen

Vorming

Al wie een vzw runt, moet wettelijk gezien aan bepaalde verplichtingen voldoen: gegevens bijhouden, bekendmaken, ter inzage houden, neerleggen en laten publiceren.

Ledenregister, wijzigingen van het bestuur, statutenwijzigingen, jaarrekeningen...: daarvoor gelden allemaal specifieke regels. Vind je het moeilijk om door het bos de bomen nog te zien? Geen nood: in deze workshop zetten we al die regels op een bevattelijke manier op een rij.

Lees meer

dinsdag 25/09/2018

Workshop: schijnzelfstandigheid

Vorming

Werk je als organisatie met iemand samen als werknemer of als zelfstandige? In principe zijn het de opdrachtgever en -uitvoerder zelf die de aard van hun professionele relatie bepalen. 

Opteren ze voor een werkuitvoering op zelfstandige basis, maar blijkt uit de praktijk dat het om een gezagsrelatie gaat? Dan is er sprake van schijnzelfstandigheid. De opdrachtgever riskeert dan onder andere achterstallige rsz-bijdragen te moeten betalen. Je maakt bij de start van de werkrelatie dan ook best meteen de juiste keuze. Tijdens deze workshop reikt Sociare je hiervoor een aantal handvaten aan.

Lees meer

dinsdag 02/10/2018

Infosessie: tijdsregistratietool werktijd.be

Vorming

Sociare ontwikkelde een online tool voor tijdsregistratie, volledig afgestemd op de noden van organisaties uit de socioculturele sector: Werktijd.be. Maak tijdens deze gratis infosessie een wandeling door het instrument en ontdek de mogelijkheden voor je organisatie. 

 

Lees meer

maandag 08/10/2018

SC XL - Thema: welzijns- en burn-out beleid

Netwerking

SC XL is een platform waar Sociare grote organisaties binnen de sector bij elkaar wil brengen om van elkaar te leren. Ervaringsuitwisseling over personeelsbeleid, organisatiemanagement en toepassing sociale wetgeving staan daarbij centraal.

Thema van de laatste bijeenkomst van dit jaar: welzijns- en burn-out beleid

Lees meer

dinsdag 09/10/2018

Infosessie: Actua oktober 2018

Vorming

Benieuwd naar de impact van bepaalde beslissingen van de federale en Vlaamse regering op je organisatie? Wat wijzigt er allemaal in de herfst van 2018, en wat zit er nog in de pijplijn? Op een voormiddag tijd ben je weer helemaal mee met de trends en tendensen die belangrijk zijn voor de socioculturele sector.

Lees meer

vrijdag 12/10/2018

Workshop: Overheidsopdrachten – najaar 2018

Vorming

Onder bepaalde voorwaarden worden ook organisaties beschouwd als aanbestedende overheden. Daardoor ontsnappen ook zij niet aan de -soms complexe- regelgeving rond overheidsopdrachten. Als aanbestedende overheid moeten zij immers bepaalde administratieve spelregels volgen bij elke dienst, levering of werk die ze als organisatie nodig hebben. Tijdens deze workshop leren we je daarvoor de nodige tips & tricks aan.

 

Lees meer

vrijdag 19/10/2018

Workshop: Begrotingsbeleid

Vorming

Je kunt fantastische plannen hebben en een creatief brein, maar de begroting is en blijft de ruggengraat van je organisatie. Wil je niets aan het toeval over laten? Schrijf je dan in voor deze workshop.

Lees meer

dinsdag 23/10/2018

Workshop Vormingen: mogelijkheden en verplichtingen

Vorming

Vorming, opleiding en bijscholing van werknemers: in onze sector is het de evidentie zelve. In deze workshop wijden we je in in het wettelijk kader rond vorming en doen we de verschillende mogelijkheden uit de doeken. Je vertrekt naar huis met een heleboel praktische tips die je meteen kan toepassen op het vormingsbeleid van je eigen organisatie.

Lees meer

dinsdag 06/11/2018

Workshop: losse medewerkers

Vorming

Met de feestdagen in het vooruitzicht is de kans groot dat je organisatie occasioneel een beroep gaat doen op losse medewerkers. Of misschien werken jullie nu al op regelmatige basis samen met jobstudenten, freelancers of kunstenaars.

Maar hoe zit dat wettelijk gezien? In deze workshop zetten we de verschillende vormen van soepele tewerkstelling waar je op kan terugvallen op een rij.

  

Lees meer

vrijdag 09/11/2018

Workshop Financieel beleid in de vzw: ‘Hoe lees en werk je met de jaarrekening?’

Vorming

De jaarrekening, met onder andere de balans en de resultatenrekening, is dé financiële vertaling van de werking van je organisatie in het voorbije werkjaar en bevat dus een schat aan informatie. Je kan daarom maar beter zorgen dat je zo'n jaarrekening begrijpt. Na het volgen van deze workshop sta je sterker in je schoenen bij gerichte beleidsvragen in je Raad van Bestuur of bij de voorstelling van de jaarrekening op je Algemene Vergadering.

Na het volgen van deze sessie nog informatie nodig over begrotingsbeleid? Over dat thema werkten we een vorming op maat uit, speciaal voor de deelnemers aan de workshop jaarrekeningen.

Lees meer

dinsdag 20/11/2018

Workshop: Maak van uw arbeidsreglement een handig werkinstrument

Vorming

Is je arbeidsreglement aan een update toe? Kom dan naar onze workshop en tover je arbeidsreglement om tot een handig werkinstrument. Want om de verplichte bepalingen kun je niet heen, maar gelukkig is er nog voldoende ruimte om eigen spelregels uit te werken.

Na het volgen van deze workshop nog hulp nodig om wat je leerde toe te passen in je eigen arbeidsreglement? Contacteer ons dan gerust voor een consulting (inbegrepen in het lidgeld)

Lees meer

vrijdag 23/11/2018

Workshop: begrotingsbeleid kort

Vorming

Je kunt fantastische plannen hebben en een creatief brein, maar de begroting blijft de ruggengraat van je organisatie. Laat niets aan het toeval over en schrijf je in voor deze workshop.

Alle informatie rond begrotingsbeleid uitgelegd op een voormiddag tijd, speciaal voor wie al enige kennis heeft over jaarrekeningen of wie eerder op het jaar al een workshop jaarrekeningen bij ons volgde.

 

Lees meer

woensdag 28/11/2018

donderdag 29/11/2018

Snelcursus PC 329

Vorming

Je hebt kennis van het arbeidsrecht maar bent nog niet vertrouwd met de specifieke regelingen in onze sector? De Snelcursus 329 van Sociare geeft je in twee dagen een overzicht van de specifieke sectorale regels en aandachtpunten. 

Lees meer

dinsdag 04/12/2018

Workshop: Tijdskrediet

Vorming

Deze workshop tijdskrediet geeft je een totaalbeeld van hoe tijdskrediet werkt, toegespitst op de socioculturele sector. Zo kan je voortaan met kennis van zaken antwoord geven op de ingewikkelde vragen van je werknemers.

Lees meer

woensdag 05/12/2018

Workshop: reïntegratie & burn-out preventie

Vorming

Langdurig zieke werknemers die na een periode thuis hun comeback maken op de werkvloer: vroeg of laat komt dat in elke organisatie wel eens voor. Maar hoe pak je dat nu best aan? Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever én de werknemer? En hoe verloopt zo'n reïntegratietraject nu in de praktijk? In deze nieuwe workshop wijzen we je op de valkuilen en opportuniteiten.

Wil je daarnaast ook graag weten hoe je kan voorkomen dat er in de toekomst nog medewerkers in een burn-out belanden? Goed nieuws: we sluiten de opleiding af met een aantal praktische tips waarmee je als organisatie aan de slag kan om een preventief beleid rond burn-out uit te werken.

  

Lees meer

vrijdag 07/12/2018

Workshop: kostenvergoedingen voor vaste & losse medewerkers

Vorming

Twijfel je soms of je bepaalde kostenvergoedingen wel op de juiste manier toekent aan je medewerkers? Na het volgen van deze workshop behoren die twijfels voorgoed tot het verleden.

We ontleden samen met jullie de verschillende mogelijkheden vanuit zowel fiscaal- als sociaalrechtelijk standpunt. Daarbij hebben we ook aandacht voor de eigenheid van de sector, want ook de regelingen voor kostenvergoedingen voor vrijwilligers, kunstenaars en freelancers komen aan bod. 

Lees meer

dinsdag 11/12/2018

Supervisie BTW - najaar 2018

Vorming

Tijdens onze supervisie over btw krijgen deelnemers niet alleen een update van de meest recente regelgeving, nadien staat er ook een praktijkuitwisseling op het programma. Helemaal mee met btw? Schrijf je dan nu in voor deze opleiding!

Lees meer

donderdag 13/12/2018

Workshop Flexibel verlonen en cafetariaplannen

Vorming

Wil je je werknemers extra verlonen, rekening houdend met hun competenties, resultaten en wensen? Deze workshop geeft je een overzicht van wat mogelijk is in kader van flexibel verlonen en cafetariaplannen, rekening houdend met wat moet en wat nog extra kan. 

Lees meer

vrijdag 14/12/2018

Workshop: werkgelegenheidsmaatregelen

Vorming

Benieuwd hoe je als organisatie de loonkosten bij aanwerving kunt drukken? Goed nieuws: in deze workshop geven we je een actueel overzicht van alle maatregelen die daarvoor in het leven geroepen zijn. We gaan ook dieper in op alle verschillende opleidingen en steunmaatregelen.

Lees meer