Sectoraal

Sociare is de enige erkende werkgeversfederatie voor de socioculturele sector aan Nederlandstalige kant. Als vertegenwoordigers van de Nederlandstalige werkgevers zetelen we in de verschillende paritair samengestelde organen.

PC 329

PC 329.00 is het overkoepelend paritair comité voor de socioculturele sector. Sociare zetelt hier samen met Cessoc, de werkgeversfederatie aan Franstalige kant, en de verschillende vakorganisaties.

PC 329.00 is opgedeeld in drie subcomités:

  • PC 329.01 voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
  • PC 329.02 voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest.
  • PC 329.03 voor de federale en bicommunautaire socioculturele organisaties.

Belangenbehartiging Figuren

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociare zetelt in PC 329.01 en PC 329.03. In dat laatste subcomité zetelen we samen met Cessoc aan werkgeverszijde.

Binnen de paritaire (sub)comités worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten, opleidingen voor betaald educatief verlof erkend, verzoening georganiseerd van arbeidsgeschillen en advies verleend.

Aan de paritaire comités zijn ook verschillende sociale fondsen verbonden, telkens ook paritair beheerd:

Daarnaast zetelt Sociare ook in VIVO, het sectoraal opleidingsinstituut voor de social-profitsector en VSPF, de beheersorganisatie van de Vlaamse social-profitfondsen.

Belangenbehartiging Figuren 1

Belangenbehartiging Figuren 2