Overige mandaten

Naast de sectorale en intersectorale structuren vertegenwoordigt Sociare haar leden ook nog in verschillende commissies en overlegstructuren. Zo zetelen we ook in onderstaande overlegorganen.