Intersectoraal

Sociare is lid van de verschillende intersectorale werkgeversfederaties van de social profit:

  • unisoc voor het federale niveau
  • Verso voor het Vlaams Gewest
  • BRUXEO voor het Brussels Gewest

Op deze niveaus wordt de impact van federale of regionale wetgeving op de social profit bekeken en worden er standpunten ingenomen namens de volledige social profit.

De intersectorale werkgeversorganisaties zetelen op hun beurt in de verschillende federale en regionale overlegorganen (zie figuur hieronder)

 

Belangenbehartiging Figuren 2018