Ga verder naar de inhoud

Themawerker armoede & wonen (m/v/x – voltijds) - Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw AALST - vereniging waar armen het woord nemen

Organisatie

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw AALST - vereniging waar armen het woord nemen

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw is een vereniging waar armen het woord nemen.

Er wordt gewerkt aan structurele armoedebestrijding: via groepswerking met mensen in armoede, in dialoog met heel wat partners in de samenleving en het beleid.

Dit gebeurt via:

 • de basiswerking (isolement doorbreken, geloof in eigen kracht,…- o.a. via groepsgesprekken, individuele gesprek­ken, rechtenverkenning, soepbabbel, vormingsmomenten, ontspannende groepsuitstappen)
 • themawerkingen (realisatie grondrechten, o.a. cultuur/sport/vrije tijd, onder­wijs, wonen)
 • werking met jonge gezinnen: via de speel-o-theek (speelgoed uitlenen en ontmoetings- en spelmomen­ten met ouders en kinderen), het KOALAproject (Kind- en Ouderactiviteiten ifv Lokale Armoedebestrijding) en Babyboon (een project met kwetsbare mensen die zwanger zijn)
 • buurtwerk in 3 Aalsterse buurten (verbinding tussen bewoners versterken, sociaal welbevinden verhogen, eenzaamheid en isolement tegengaan)

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de themawerking wonen: deze bestaat uit een vrijwilligersproject, waarbij vrijwilligers kwetsbare huurders ondersteunen bij de moeilijkheden die ze ervaren op de private huurmarkt: zoeken naar een woonst, woonkwaliteit, inschrijving voor een sociale woning,... Deze terreinkennis zet je om in beleids­werk, waarbij je vanuit de ervaringen van kwetsbare huurders aan de slag gaat rond de structurele uitsluitings­mechanismen om het ‘recht op wonen’ voor iedereen te realiseren.

Daarnaast starten we een project op met Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen: ‘(T)huis Gezocht: samen op weg naar duurzame woon- en levenskwaliteit voor/met kwetsbare éénoudergezinnen in Aalst', waarbij we kwets­bare éénoudergezinnen in een woonnoodsituatie ondersteunen, de brug leggen naar dienst- en hulpverle­ning, verbreden van het sociaal netwerk van het gezin… en samen met het Sociaal Verhuurkantoor zoeken naar meer betaalbare en kwalitatieve woningen in Aalst.

Je bent ook verantwoordelijk voor de realisatie & de opvolging van de jaarlijkse actie ihkv 17 oktober, Wereld­­dag van Verzet tegen Armoede.

Jouw concrete takenpakket:

 • coördineren en opvolgen van aanvragen voor ondersteuning van huurders via partnerorga­ni­saties, Meldpunt Wonen,…
 • coachen en ondersteunen van de vrijwilligers die huurders begeleiden, regelmatig overleg, uitwis­seling en vorming organiseren
 • (eenouder)gezinnen ondersteunen bij hun zoektocht naar een betaalbare en kwalitatieve woning en op andere terreinen waar zich noden voordoen (inkomen, gezondheid, kinderopvang, sociaal netwerk, vrije tijd,…) die noodzakelijk zijn voor een menswaardige woon- en leefsituatie
 • organiseren van de ‘themagroep wonen’, waarin ervaringen besproken worden met kwetsbare huurders, vrij­wil­li­gers,… om de structurele knelpunten er uit te halen en om te zetten in beleidsaanbevelingen
 • contacten met partners op vlak van wonen (Stad Aalst, Sociaal Verhuurkantoor, sociale huisvestings­maatschap­pijen,…)
 • opvolgen van het project ‘(T)huis gezocht’ met het Sociaal Verhuurkantoor om meer betaalbare woningen te voorzien voor kwetsbare eenoudergezinnen in Aalst
 • overleg organiseren met partners ifv beleidswerk
 • deelname aan relevante werkgroepen, zoals het lokaal woonoverleg - in tandem met een ervarings­deskundige in armoede en sociale uitsluiting.
 • samen met mensen in armoede en met de Werkgroep Stop de Armoede (bestaande uit diverse lokale partners) de jaarlijkse sensibiliseringsactie rond 17 oktober in Aalst vorm geven.

Ervaring met het thema wonen is een troef, maar geen vereiste.

Het is wel belangrijk om je deze thematiek, in de context van structurele armoedebestrijding, eigen te kunnen maken. Je vertrekt hierbij van de ervaringen van mensen in armoede, aangevuld met kennis over het woon­beleid, partnerorganisaties, sociale kaart,... Je wordt hierbij ondersteund door collega’s.

Ervaring in het begeleiden van groepen is een absolute troef voor deze job.

Profiel

 • minimum een bachelordiploma (bij voorkeur in sociale wetenschappen en/of menswetenschappen)
 • bij voorkeur 3 jaar relevante werkervaring
 • je hebt kennis van de leefwereld van mensen in armoede en staat open en onbevangen tegenover hen, je bent verdraagzaam t.a.v. alle bevolkingsgroepen
 • je deelt de waarden en missie van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw
 • je werkt gestructureerd en kan goed organiseren
 • je kan je vlot inwerken in nieuwe thema’s
 • je bent bereid in tandem te werken met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
 • je bent een netwerker
 • je hebt leiderschapstalent en durft, in respect, kritisch confronteren
 • strategisch denken/werken is een van je troeven
 • je kan zowel mensen in armoede, vrijwilligers, partnerorganisaties als beleids­verant­woordelijken en­thou­siasmeren
 • je beschikt over een vlotte pen
 • je kan zelfstandig werken én in teamverband
 • je bent stressbestendig
 • je bent bereid (occasioneel) ook ‘s avonds en in het weekend te werken
 • pluspunten zijn: ervaring in werken met mensen in armoede en in structurele armoedebestrijding, in de nabije omgeving wonen.


Aanbod

 • voltijdse tewerkstelling voor 3 jaar (verlenging mogelijk)
 • indiensttreding zo snel mogelijk
 • verloning volgens PC 329 - B1c + maaltijdcheques na 6 maanden en een groeps­verzekering
 • een uitdagende job in Aalst die bijdraagt tot structurele armoedebestrijding en verbinding tussen mensen, in een kernteam van 9 beroepskrachten en 70 vrijwilligers
 • een dynamische en gedreven werkomgeving binnen een vereniging waar armen het woord nemen.


Solliciteren

Reageren voor: 22 okt. 2021

Geïnteresseerd?

Mail je CV en motivatiebrief ten laatste op 22/10/2021 naar Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw – t.a.v. Joke Steenhoudt: joke@vierdewereldgroepaalst.be.

De selectiegesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 26 oktober 2021 vanaf 9u30.

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Oost-Vlaanderen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!