Ga verder naar de inhoud

Stafmedewerker beleid & communicatie - Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw AALST - vereniging waar armen het woord nemen

Organisatie

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw AALST - vereniging waar armen het woord nemen

Functie

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw is een vereniging waar armen het woord nemen.

Er wordt gewerkt aan structurele armoedebestrijding: via groepswerking met mensen in armoede, in dialoog met heel wat partners in de samenleving en het beleid.

Dit gebeurt via:

 • de basiswerking (isolement doorbreken, geloof in eigen kracht,…- o.a. via groepsgesprekken, individuele gesprek­ken, rechtenverkenning, soepbabbel, vormingsmomenten, ontspannende groepsuitstappen)
 • themawerkingen (realisatie grondrechten, o.a. cultuur/sport/vrije tijd, onder­wijs, wonen)
 • de speel-o-theek (speelgoed uitlenen en ontmoetingsmomenten tussen ouders en kinderen, knutsel-, spel- en voorleesmomenten)
 • buurtwerk in 3 Aalsterse buurten (verbinding tussen bewoners versterken, sociaal welbevinden verhogen, eenzaamheid en isolement tegen gaan)


Inhoud van de job

Wij zoeken bewust een voltijdse medewerker die twee profielen kan combineren.

Met enerzijds 60% van de tijd een coördinerende verantwoordelijkheid om beleidswerk en lobbywerk op te zetten om structurele armoedebestrijding na te streven op het vlak van diverse grondrechten (wonen, cultuur, onderwijs,…). Hierbij ga je aan de slag met de kennis die opgebouwd wordt in de vereniging en ondersteun je de huidige ploeg om die kennis meer en sterker naar buiten te brengen i.f.v. structurele armoedebestrijding. Anderzijds werk je zelf ook 40% op het thema ‘recht op onderwijs’ waarbij je, in tandem met een ervaringsdeskundige in armoede, ook vormings- en intervisietrajecten van basisscholen begeleidt in Aalst i.f.v. structurele armoedebestrijding.

We zoeken iemand met ervaring, enthousiasme en zeer sterke analytische, communicatieve en stra­te­gische vaardigheden. Je bent niet alleen opgeleid in, maar ook gepassioneerd door het be­werk­stelligen en begeleiden van sociale veranderingsprocessen om mensenrechten te realiseren.

Jouw concrete takenpakket:

 1. ‘Motor’ ivm het beleidswerk van de vereniging:
  • - analyseren en oppikken wat naar boven komt uit de diverse themawerkingen en aan dossier­opbouw doen
  • - voorstellen formuleren tot beleidsverandering (mogelijk op diverse beleidsniveaus: lokaal, Vlaams, federaal, Europees) en een strategie uitstippelen om dit te bereiken
  • opportuniteiten in actuele ontwikkelingen op vlak van beleid in de samenleving snel opmerken en er naar kunnen handelen (flexibel samenspel van korte en lange termijnacties op vlak van beleid)
 2. Verantwoordelijk voor de externe communicatie van de vereniging, in nauwe samenwerking met een ervarings­des­kundige in armoede en sociale uitsluiting – gericht op het versterken van solidariteit en een breed netwerk van medestanders. Dit omvat communicatie naar beleid, middenveld, maar ook de klassieke en sociale media.
 3. Verantwoordelijk voor de realisatie & de opvolging van de jaarlijkse actie ihkv 17 oktober, Wereld­­dag van Verzet tegen Armoede
 4. Meedraaien in de themawerking onderwijs: heel concreet door het opzet­­ten van intervisie­trajecten op basisscholen om, via meer ouderbetrokkenheid, de ontwik­ke­lings­kansen van kinderen uit gezin­nen in armoede te verhogen. Dit gebeurt in tandem met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

BELANGRIJK: deze functie omvat bewust ook een aspect ‘veldwerk’ op vlak van het thema onderwijs. Wij weten uit ervaring dat ook zélf werken met mensen in armoede en lokale partners (hier: scholen, CLB,…) helpt om beleidswerk en externe communicatie te laten groeien met en vanuit mensen in armoede, wat cruciaal is voor een vereniging waar armen het woord nemen. De grote focus van deze functie ligt echter op beleids- en communicatie­werk, in nauwe samenwerking met de coördinator, het team en de vrijwilligers.

Profiel

 • masterdiploma (bij voorkeur in sociale wetenschappen en/of menswetenschappen)
 • minstens 3 jaar relevante werkervaring m.b.t. armoedebestrijding en het opzetten van sociale verande­rings­processen en beleidsbeïnvloeding
 • je hebt kennis van de leefwereld van mensen in armoede en staat open en onbevangen tegenover hen, je bent verdraagzaam t.a.v. alle bevolkingsgroepen
 • je deelt de waarden en missie van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw
 • je werkt gestructureerd en kan goed organiseren
 • strategisch denken/werken is een van je troeven
 • je staat open voor de verworven expertise binnen de vereniging
 • je bent creatief en vernieuwend
 • je kijkt en denkt vanuit een helikopterperspectief: je bent in staat om signalen op te pikken, te analyse­ren en om te zetten in een strategische aanpak i.f.v. beleidsbeïnvloeding en zo de vereniging te ondersteunen in deze opdracht
 • je kan zowel mensen in armoede, partnerorganisaties als beleids­verant­woordelijken en­thou­siasmeren
 • je hebt een vlotte communicatiestijl en spreekt graag voor een groep, met de pers,…
 • je beschikt over een vlotte pen en bent sterk in toegankelijke schriftelijke communicatie
 • je bent thuis in sociale media en kan dit professioneel gebruiken
 • je kan zelfstandig werken én in teamverband
 • je bent stressbestendig
 • je bent bereid (occasioneel) ook ‘s avonds en in het weekend te werken
 • pluspunten zijn: ervaring in werken met mensen in armoede en met beleidswerk, in de nabije omgeving wonen.

Aanbod

 • voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding (start met een contract van bepaalde duur als proefperiode)
 • verloning volgens PC 329 - B1c (na 3 jaar, promotie naar B1b) + maaltijdcheques na 6 maanden en een groeps­verzekering
 • een uitdagende job in Aalst die bijdraagt tot structurele armoedebestrijding en verbinding tussen mensen, in een kernteam van 9 beroepskrachten en 70 vrijwilligers
 • een dynamische en gedreven werkomgeving binnen een vereniging waar armen het woord nemen.

Solliciteren

Reageren voor: 27 jan. 2021

Mail je CV en motivatiebrief tegen 27/01/2021 naar Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw – t.a.v. Joke Steenhoudt: joke@vierdewereldgroepaalst.be.

De selectiegesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 02/02/2021 vanaf 13u30.

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Oost-Vlaanderen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!