Ga verder naar de inhoud

Projectmedewerker E-inclusie - VVSG - Huis Madou

Organisatie

VVSG - Huis Madou

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Functie

Over de functie

E-inclusie – van uitsluiting naar insluiting in de digitale wereld – is onlosmakelijk verbonden met het streven naar een inclusieve samenleving en vergt een geïntegreerde, transversale aanpak. Hiervoor slaan verschillende VVSG-collega’s uit verschillende diensten de handen in elkaar. Om dit project te trekken, zijn ze op zoek naar een projectmedewerker E-inclusie.

Binnen deze functie sta je samen met betrokken VVSG-collega’s in voor het versnellen van de uitrol van een digitaal inclusiebeleid voor ieder lokaal bestuur, met ondersteuning vanuit het Vlaamse digitaal inclusienetwerk, getrokken door de VVSG, Mediawijs en VOCVO.

Dit vertaalt zich naar de realisatie van drie doelstellingen:

 • Het versterken van de netwerkvorming tussen steden, gemeenten, diensten en organisaties die werk (willen) maken van digitale inclusie om te leren van elkaar, expertise te delen en elkaar te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokaal e-inclusiebeleid. Dit houdt in:
  • Coördinatie van het lerend netwerk e-inclusie voor steden, gemeenten en partnerorganisaties.
  • Belangenbehartiger: als representatieve en unieke belangenbehartiger van de lokale besturen gaat de VVSG tevens het gesprek aan met de centrale overheden en andere betrokken partijen vanuit de noden op het terrein en vertegenwoordigt zij de belangen van de centrale overheden in tal van overlegorganen.
  • Ontwikkeling van tools en kennisdeling: vanuit dat overleg en de noden van de stakeholders en hun doelpubliek, die zo betrokken worden, ontwikkelen Mediawijs en VVSG samen met verschillende partners een verzameling van handvatten, zoals een centrale website over digitale inclusie voor Vlaanderen (https://e-inclusie.be/), brochures, inspiratiegidsen, lesmateriaal, profieltesten, … .
  • Tot slot organiseren VVSG en Mediawijs jaarlijks inspiratiemomenten voor professionals en vrijwilligers.
 • Organisatie van een opleiding voor overheidsmedewerkers die digitale inclusie, geletterdheid en mediawijsheid willen integreren in hun beleid.
 • .De ontwikkeling, samen met diverse partners uit het digitale inclusieveld, van vormingsmateriaal en ondersteuning voor een nieuw netwerk van digibuddies, bruikbaar op lokaal niveau.

Takenpakket

 • · Als projectmedewerker sta je samen met de 3 trekkers van het Vlaams leernetwerk e-inclusie en betrokken VVSG-collega’s in voor het intensiveren van de netwerkvorming voor digitale inclusie, onder andere met Vlaamse en regionale netwerkbijeenkomsten, netwerkmomenten voor ambtenaren en vormingsmomenten.
 • · Je ontwikkelt een visie op digitaal inclusieve buurten, wijken, gemeenten en steden en vertaalt die in handvatten voor lokale besturen. Hiervoor baseer je je op de visie en het standpunt dat de VVSG in dat verband reeds tot stand heeft gebracht.
 • · Je communiceert intensief over digitale inclusie aan lokale besturen.
 • · Je gaat de opleidingsnoden en -wensen inzake digitale inclusie, geletterdheid en mediawijsheid van medewerkers bij de lokale overheden na.
 • · Je werkt mee aan de ontwikkeling en evaluatie van een opleiding om de digitale vaardigheden van de medewerkers bij lokale besturen te verhogen.
 • · Je gaat na voor welke lokale besturen het haalbaar is om een lokaal netwerk van digibuddies tot stand te brengen, hoe ze dit kunnen ondersteunen en faciliteren en/ of welke drempels ze hierbij ervaren.

Profiel

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma dat je helpt om bovenstaand takenpakket tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.
 • Je bent zeer communicatief en kan je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent praktisch ingesteld en werkt zelfstandig, systematisch en resultaatgericht.
 • Je bent een echte netwerker.
 • Je kan in teamverband zeer goed samenwerken, maar ook over diensten en organisatiegrenzen heen (transversaal).
 • Je hebt interesse in hetgeen lokale besturen doen en aanbelangt. Beschikken over een eerste werkervaring voor of met een lokaal bestuur (omdat je al hebt moeten samenwerken) is een pluspunt.
 • Affiniteit met e-inclusie en inclusie in de ruime zin is eveneens een pluspunt.

Aanbod

 • · Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. Het project waarop je wordt aangeworven loop tot en met einde 2024. Binnen de VVSG zetten we volop in op interne mobiliteit, wat op termijn ook nieuwe professionele opportuniteiten kan bieden.
 • Met zorg verlonen we je naargelang je kennis, werk en competenties met een motiverend salarispakket. Dit bevat een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
 • De mogelijkheid om samen te werken in een transversaal team van collega’s die zich allen met hart en ziel inzetten voor het thema E-inclusie.

Solliciteren

Reageren voor: 08 nov. 2021

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie te bezorgen aan Margriet Peeters, via personeel@vvsg.be, dit ten laatste op zondag 7 november 2021. Noteer alvast in je agenda dat het selectiegesprek zal plaatsvinden op woensdag 17 november 2021.

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Dany Dewulf, stafmedewerker Inclusie en vermaatschappelijking van zorg, via dany.dewulf@vvsg.be.

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!