Ga verder naar de inhoud

PARTICIPATIEMEDEWERKER - Pleegzorg Vlaanderen vzw

Organisatie

Pleegzorg Vlaanderen vzw

Algemene omschrijving van Pleegzorg Vlaanderen vzw

De partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw is er voor iedereen die bij pleegzorg betrokken is: pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen en pleegzorgdiensten. We brengen deze doelgroepen samen rond de tafel om vanuit hun ervaring de toekomst van pleegzorg in Vlaanderen verder uit te tekenen.

Naast deze verbindende taak heeft Pleegzorg Vlaanderen ook de opdracht om pleegzorg verder uit te dragen in onze samenleving. Onder meer via sensibiliseringsacties trachten we het brede verhaal rond pleegzorg positief-realistisch in de kijker te zetten.

Functie

DOEL VAN DE FUNCTIE

Pleegzorg Vlaanderen vzw is een participatieve netwerkorganisatie die de stem van alle doelgroepen in pleegzorg vertolkt. Zij zet zich actief in voor de bekendmaking van pleegzorg en voor een ondersteunend beleid ten gunste van pleegzorg in Vlaanderen.

De participatiemedewerker heeft als kernopdracht om het beleid inzake pleegzorg kritisch op te volgen, o.a. door de vinger aan de pols te houden bij verschillende doelgroepen bij pleegzorg en hun stem als input voor het Vlaamse beleid inzake pleegzorg te vertolken.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

Rapporteert hiërarchisch aan: bestuur

Rapporteert functioneel aan: collega’s binnen team

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Je geeft de missie en visie van Pleegzorg Vlaanderen vorm in alle aspecten van het werk.
 • Je levert een actieve bijdrage tot de realisatie van het strategisch beleidsplan en het jaaractieplan.
 • Je neemt vanuit het perspectief van vier doelgroepen binnen pleegzorg (pleegkinderen en –jongeren, pleeggasten, ouders van kinderen in pleegzorg en pleegzorgers) deel aan overlegmomenten, stuurgroepen, …
 • Je ondersteunt pleegzorgdoelgroepen actief en vraaggericht.
 • Je verzamelt signalen vanuit deze doelgroepen voor rapportering en beleidsbeïnvloeding.
 • Je ondersteunt teamleden door het aanleveren van input.
 • Je detecteert en speelt in op nieuwe tendensen op het vlak van beleidsparticipatie.

TAKEN

 • Je organiseert dialoogtafels voor vier verschillende pleegzorgdoelgroepen (pleegkinderen en –jongeren, pleeggasten, ouders van kinderen in pleegzorg en pleegzorgers).
 • Je raadpleegt deze doelgroepen over beleidsrelevante onderwerpen en geeft ook feedback wat wordt gedaan met hun inbreng.
 • Je organiseert en/of faciliteert vormings- en intervisiemomenten op vraag en doet actief voorstellen. Je stemt deze af met de diensten voor pleegzorg.
 • Je adviseert op vraag vanuit jouw expertise de participatieverantwoordelijken van de diensten.
 • Je neemt actief deel aan intern en extern overleg.
 • Je neemt deel aan overleg op basis van terzake gedegen dossierkennis en de ervaringen van de doelgroepen.
 • Je draagt vanuit je functie bij aan campagnes rond pleegzorg.
 • Je onderhoudt proactieve contacten met andere relevante doelgroeporganisaties (Netwerk Armoede, Oudersparticipatie Jeugdhulp, Cachet…. ).
 • Je ondersteunt en begeleidt studenten bij participatiegerelateerd onderzoek.
 • Je ondersteunt collega’s bij hun taken.

Profiel

VAARDIGHEDEN

 • Je beschikt over een relevant bachelordiploma, bv. in agogisch of sociocultureel werk. Of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je bent vertrouwd met pleegzorg.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met participatief werken.
 • Je luistert naar de inbreng van anderen en waakt erover dat het eindresultaat co-creatief tot stand is gekomen (gelijkwaardige inbreng).
 • Je vertaalt vragen vanuit het beleid op niveau van de doelgroep.
 • Je werkt multidisciplinair samen en binnen netwerken van organisaties.
 • Je past het taalgebruik en methodiek aan naargelang de doelgroep.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je hebt een goed inzicht in groepsdynamica en bent een goede procesbegeleider.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je hebt een analytisch vermogen.
 • Je kan planmatig werken.
 • Voor Pleegzorg Vlaanderen vzw zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn bij ons doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap.

Aanbod

PLEEGZORG VLAANDEREN BIEDT

 • Deeltijds contract (22u48min) voor onbepaalde duur
 • Verloning volgens PC 329.01, barema B1b
 • Een gratis treinabonnement of kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en een vergoeding voor dienstverplaatsingen
 • Groepsabonnement GSM
 • Flexibele werkuren met occasioneel weekend- en avondwerk

Solliciteren

Reageren voor: 18 jan. 2021

PLEEGZORG VLAANDEREN BIEDT

 • Deeltijds contract (22u48min) voor onbepaalde duur
 • Verloning volgens PC 329.01, barema B1b
 • Een gratis treinabonnement of kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en een vergoeding voor dienstverplaatsingen
 • Groepsabonnement GSM
 • Flexibele werkuren met occasioneel weekend- en avondwerk

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Deeltijds

Regio:

Vlaams-Brabant

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!