Ga verder naar de inhoud

Formaat vzw werft een job- en onderwijscoach Baanbrekers (m/v/x) aan (voltijdse tewerkstelling, onbepaalde duur) - Formaat vzw

Organisatie

Formaat vzw

Wat mag je van Formaat verwachten?

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie met een zestigtal personeelsleden die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.

Formaat is écht teamwerk. Als gangmaker voor de ontwikkeling van het Open Jeugdwerk wil Formaat inspireren en stimuleren. We wachten niet tot jongeren hun initiatieven aanpassen aan bestaande vakjes, maar stemmen de vakjes af op wat zij doen en creëren zo groeiruimte. We supporteren niet enkel aan de zijlijn, maar stappen mee het veld op wanneer we daar een meerwaarde kunnen betekenen. Het resultaat is dat ook onze eigen organisatie voortdurend in beweging is. Formaat is nooit af, maar wendbaar en open voor verandering. Centraal in onze organisatie staan autonome teams en de medewerkers die erin actief zijn. Ze werken er samen aan hun doelstellingen en vinden er ondersteuning en leerkansen. Formaat organiseert zich als een platform dat optimale ondersteuning en beslissingskaders biedt aan teams, medewerkers en iedereen die er zich wil aan vastklikken. We organiseren het samenspel vanuit een gezamenlijke visie, goed georganiseerde kennisdeling en transparante, zakelijke procedures.

Centrale waarden geven richting aan onze organisatie en onze mensen. We zijn inspirerend, constructief en betrouwbaar. Hoe meer diversiteit – op alle vlakken – hoe liever we het hebben. En plezier is een noodzakelijke voorwaarde voor alles wat we doen.

Functie

Team & opdracht

Formaat vzw, JES vzw en KRAS vzw werken al enige tijd in een samenwerkingsverband als jeugdwerkpartners voor de stad Antwerpen. Verschillende projecten rond jobcoaching van NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) en onderwijscoaching zijn verspreid in verschillende regio’s en scholen en vullen elkaar aan in twee overkoepelende projecten: Future@work en ESF transitietrajecten.

Het ESF project transitietrajecten streeft ernaar om de schooluitval van jongeren in Antwerpen naar beneden te halen. We zetten hiervoor onderwijscoaches in die in en buiten de schoolmuren individueel en integraal met jongeren aan de slag gaan, zodat zij versterkt worden om hun levensloopbaan in handen te nemen en een kwalificatie te behalen.

Formaat engageert zich tevens in het partnerschap met JES, KRAS en GATAM voor het project Future@work. Hierbij richten 13 jobcoaches zich op jongeren die NEET (Not in Education, Employment en Training) zijn of werkzoekend zijn maar geen aansluiting vinden tot de bestaande dienstverlening. We willen hen versterken op de arbeidsmarkt en hun zelfredzaamheid verhogen via individuele coaching. We luisteren naar hun welzijnsvragen en indien nodig verwijzen we door binnen ons netwerk van welzijnsorganisaties.

Onderwijscoach 50%

Via individuele begeleiding ga jij jongeren (15-18 jaar) coachen die signalen vertonen van schoolmoeheid. Jij gaat in nauwe samenwerking met de jongere, de leerkrachten, het CLB en het netwerk van de jongere aan de slag. Je wordt ondersteund door een projectcoördinator en de collega’s binnen je eigen organisatie. Bovendien werk je voor dit project samen met sportcoaches, mentoren, rolmodellen en partnerorganisaties die ervoor zorgen dat de jongere de integrale ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. Je bent dus een oplossingsgerichte en flexibele coach die outreachend werkt binnen en buiten de schoolmuren.

Jobcoach 50%

Ons team van 13 jobcoaches gaat ook vindplaatsgericht aan de slag in de Antwerpse wijken waar ze een aanspreekpunt zijn voor jongeren met vragen rond werk en opleiding.

Onze jobcoaches voorzien een intensieve begeleiding op maat van de jongere. Waar nodig leggen we een link met de VDAB en leiden we jongeren toe naar stages en opleidingen.

De medewerkers ondersteunen de doelgroep in hun zoektocht naar werk aan de hand van competentieversterkende trajecten.

Je komt in team Baanbrekers van Formaat terecht www.baanbrekers.be

Samen met 3 andere jobcoaches, 2 onderwijscoaches, een projectcoördinator, een fietsatelier en teamleider versterken we jongeren individueel richting hun loopbaan en toekomst.

Profiel

Wat verwachten we van jou?

Profiel

Je beschikt over minimum 2 jaar aantoonbare ervaring als beroepskracht in het begeleiden van jongeren, liefst in een stedelijke en diverse context.

Er zijn 6 principes die voor ons de basis zijn van het project en de basishouding van elke medewerker:

 • Eigenaarschap; de jongere staat centraal en is ten alle tijden eigenaar van zijn/haar traject
 • Gelijkwaardigheid
 • Vertrouwen en transparantie
 • Pro-activiteit en zelfstandigheid
 • Bruggen bouwen, samenwerken
 • Oplossingsgericht denken

Wij werken sterk vanuit jeugdwerkexpertise:

 • Vindplaatsgericht (outreachend)
 • Vertrouwensband
 • Laagdrempelig werken
 • Integraal werken
 • Tempo van de jongere
 • Jongeren versterken vanuit motivatie en competenties

Verantwoordelijkheden

 • Je voelt je betrokken bij het thema jongeren en onderwijs/werk in Antwerpen en je voelt een drive om dit te versterken. Je kan je weg vinden in het Antwerpse onderwijslandschap, arbeidsmarkt en jeugdwerk.
 • Je kent de doelgroep, weet hen te vinden en toe te leiden. Je gelooft in het potentieel van elke jongere en je zet de jongere centraal. 
 • Begeleiden en coachen van jongeren in hun ontwikkelingstraject richting kwalificatie onderwijs of arbeidsmarkt, voornamelijk individueel.
 • Starten van talentgerichte oriëntering van de jongeren gericht op het ontwikkelen van intrinsieke motivatie, competenties, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en potentieel.
 • Actieve ondersteuning bij de zoektocht naar een job of opleiding d.m.v. inschrijven bij VDAB, toeleiding socio-economische initiatieven, ondersteuning bij oriënteren en solliciteren vanuit empowerment.
 • Je bent creatief en proactief in je werk
 • Je bent administratief sterk en kan goed plannen
 • Je kan heel zelfstandig te werk gaan.
 • Je bent resultaatgericht: concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen. Je bent verantwoordelijk en een doorzetter.
 • Je bent een ideale vertrouwensfiguur tijdens het volledige traject, en kan het netwerk van de jongere procesmatig versterken en verbreden.
 • Je bent flexibel en werkt graag outreachend.
 • Je bent naast een teamplayer ook een echte netwerker en een brugfiguur die goed kan verbinden.
 • Je bent communicatief heel sterk in het leggen van contacten en aanpassen aan de doelgroep en partnerorganisaties waarmee je in dialoog gaat.
 • Je bent heel leergierig en staat open voor feedback, je wil zelf ook groeien.
 • Je rapporteert en signaleert tijdig waar nodig, je bent transparant over je werk.

Aanbod

Wat hebben we voor jou? Een job van FORMAAT!

 • Je krijgt eigenaarschap in een uitdagende job in een gedreven team en een groeiende organisatie.
 • Je krijgt kansen tot opleiding die starten bij je inwerkplan en verder vorm krijgen aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
 • We bieden jou een voltijds contract van onbepaalde duur. Een voltijdse werkweek bedraagt 38 uren.
  • Een bruto aanvangswedde van 2.314,19 per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
  • Maaltijdcheques ter waarde van 6,50 euro.
  • Extra voordelen: fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegale verlofdagen, sectorale eindejaarspremie.
 • Je standplaats is Antwerpen.

Solliciteren

Reageren voor: 05 okt. 2021

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer snel!

Stuur je motivatiebrief mét CV voor dinsdag 5 oktober 2021 sollicitaties@formaat.be, t.a.v. Hanneke Claessen. Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk “sollicitatie job- en onderwijscoach”

De eerste ronde van het sollicitatiegesprek is gepland op 12 oktober in de namiddag.

Meer informatie: hanneke.claessen@formaat.be of 03 226 40 83

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Antwerpen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!