Ga verder naar de inhoud

Organisatie

VVSG - Huis Madou

Functie

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de Vlaamse lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De VVSG is de belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer van en voor de lokale besturen.

Over de functie

Als finance manager ben je verantwoordelijk voor de financiële dienst van de organisatie en zorg je voor de nauwgezette opvolging van de financiële gezondheid. Je werkt mee aan het verder structureren van het financiële beleid, het beheer van de financiële processen/procedures en controles en het ondersteunen van onze diensten in het opnemen van hun financiële verantwoordelijkheden .

Als financiële partner ben je dus de schakel tussen onze financiële dienst, onze directie, onze diensthoofden en andere belanghebbenden, waarbij je zorgt voor een duidelijke managementrapportage en -advies op financieel vlak.

Takenpakket

 • · Financiële managementrapportage:
  • Je werkt verder aan een heldere managementrapportage door het afstemmen van de boekhouding en de rapportage op de vooropgestelde doelstellingen van onze organisatie. Je werkt hiervoor nauw samen met de directie, de diensthoofden en andere belanghebbenden; en staat hen bij met jouw expertise en advies.
  • o Je staat in voor de financiële analyse van de kwartaalrapportages.
  • o Je verzorgt een heldere rapportering aan directie en andere belanghebbenden en wijst hen op potentiële knelpunten.
  • o Je formuleert zelf ook voorstellen met een positieve, financiële impact.
  • o Je gaat aan de slag met onze begroting en het meerjarenplan en transformeert het naar een echt financieel beleidsplan.
 • · Beheer van de financiële processen en procedures
  • o Je bent het uithangbord binnen de organisatie voor het correct naleven van de interne financiële procedures. Via overleg en training zorg je voor de juiste mindset en vaardigheden bij alle belanghebbenden. ,alsook het aanreiken van tools en advies.
  • o Je brengt de financiële processen in kaart en formuleert voorstellen voor meer gebruiksvriendelijkheid, vereenvoudiging, efficiëntie, enz. Je bekijkt welke processen gedigitaliseerd kunnen worden en formuleert hiervoor ook voorstellen.
  • o Je bewaakt de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten en werkt hiervoor de nodige processen en procedures uit.
 • · Analyse van en advies over subsidies
  • o Met de financiële dienst en de diensthoofden werk je een optimale opvolging van de subsidies uit.
  • o Je geeft voorafgaand financieel advies bij subsidievoorstellen.
  • o Je waakt over de tijdige afrekening van lopende subsidies en ondersteunt de projectverantwoordelijken hierbij met tools en advies.
  • o Je staat in voor een permanent toegankelijk en bruikbaar overzicht van alle lopende subsidieprojecten binnen onze organisatie.
 • · Wettelijke financiële rapportering en fiscale verplichtingen
  • o Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse wettelijke financiële rapportering (jaarrekening en jaarlijkse begroting).
  • o Je staat in voor de naleving van de fiscale verplichtingen, zoals bv. btw, rechtspersonenbelasting, onroerende voorheffing, e.a..
 • · Analyse van en advies over thesauriebeleid, beleggingen en leningen
  • o Je bewaakt de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van onze organisatie.
  • o Je formuleert voorstellen voor een optimalisatie van de VVSG-beleggingen en -leningen.
 • § Aansturen van de financiële medewerkers
  • o Op basis van de te bereiken doelstellingen van de financiële dienst, stuur je de financiële medewerkers aan en springt zelf in waar nodig.
  • o Samen met de directeur ondersteunende diensten waak je over het bereiken van deze doelstellingen.

Profiel

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma dat je de nodige basis biedt om bovenstaand takenpakket tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door ervaring nemen we ook mee in rekening.
 • Je beschikt minstens over 3 jaar relevante werkervaring binnen dit thema of een soortgelijke functie. Beschikken over een gedegen kennis van boekhouding en financiële analyse is een pluspunt.
 • Je voelt je als een vis in het water met financiële rapporteringstools, het consolideren en het interpreteren van cijfers; zonder je helikopterview te verliezen.
 • Je hebt goede communicatie skills om complexe zaken op een verstaanbare manier uit te leggen. Dit maakt dat je uitblinkt in adviesverlening. Je kan alternatieven afwegen en standpunten innemen (en verdedigen).
 • Je bent een kei in samenwerken en weet als geen ander mensen te enthousiasmeren om samen te werken aan de realisatie van gezamenlijke doelstellingen.
 • Je hebt voortdurend oog voor optimalisaties en het ontwikkelen van ondersteunende tools om onze diensten te ondersteunen in hun verantwoordelijkheden op financieel vlak.
 • Last but not least: proactief, creatief en oplossingsgericht denken zijn je tweede natuur.

Aanbod

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.
 • Met zorg verlonen we je naargelang je kennis, werk en competenties met een motiverend salarispakket. Het minimum startsalaris aan 3 jaar anciënniteit bedraagt € 3 603,29 (bruto-maandsalaris voor een voltijdse tewerkstelling). Heb je vragen over de verloning, neem dan zeker contact op met de selectieverantwoordelijke.
 • Daarnaast bieden we ook verschillende extralegale voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.
 • Een moderne en aangename werkomgeving in hartje Brussel, Huis Madou.
 • Tot slot maak je deel uit van een enthousiast team dat bestaat uit twee collega’s die elke dag met passie en gedrevenheid hun expertise inzetten voor een financieel gezonde organisatie.

Solliciteren

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie ten laatste op zondag 26 september 2021 te bezorgen aan Margriet Peeters via personeel@vvsg.be. Hou alvast donderdag 7 oktober 2021 vrij in je agenda voor het selectiegesprek en praktische proef.

Voor vragen over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Marianne Nijs, transitie- en procesmanager, via marianne.nijs@vvsg.be of 0476 80 59 32.

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en loon- en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans, selectieverantwoordelijke, via 0471 37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!