Directeur

Directeur - Sociare

SOCIARE


Sociare is de werkgeversfederatie van de socioculturele sector. Zij verenigt ruim 800 ledenorganisaties uit de brede socioculturele sector waar meer dan 15.500 werknemers werken. 


Sociare behartigt de belangen van de leden-werkgevers. Dat doet ze op sectoraal vlak, in PC329, PC329.01 en PC329.03 en bijhorende fondsen. Ook in de intersectorale werkgeversorganisaties van de socialprofitsector en ten aanzien van de overheid en politieke instanties verdedigt Sociare de belangen van de socioculturele werkgevers. Daarnaast werkt Sociare nauw samen met de sectorfederaties van de socioculturele sector voor de afstemming rond aanbod en behartiging voor de organisaties van de sector.
Bovendien biedt kwaliteitsvol sociaaljuridisch advies op maat over tewerkstelling van personeel en inzetten van medewerkers. Dat doet ze via dagdagelijkse telefonische en elektronische adviesverlening, opleidingen, studiedagen en netwerking.
Tot slot stuurt Sociare, als medeoprichter, mee Scwitch cvba aan. Scwitch is de organisatie-ondersteuner van de socioculturele sector.


Om Sociare klaar te stomen voor de actuele en toekomstige uitdagingen voor de socioculturele sector en zo mee de socioculturele sector op de kaart te zetten is Sociare op zoek naar een voltijds Directeur:


Taakomschrijving


Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor Sociare intern en extern. Je bent eindverantwoordelijk voor de dienstverlening, belangenbehartiging en het organisatiebeheer, incl personeelsbeleid, van Sociare binnen het kader bepaald door de RvB en via delegatie door het DB. 


Intern betekent dat: • Eindverantwoordelijk voor de opmaak, beheer en uitvoering van strategische planning in samenspraak met AV, Raad van Bestuur en DB. 

 • Voorbereiding en opvolging van de bestuursorganen 

 • Eindverantwoordelijk voor financieel beleid. Ondersteund door administratief medewerker en economisch stafmedewerker

 • Coacht en stuurt het 12-hoofdig Sociare-team aan en voert het medewerkersbeleid

 • Eindverantwoordelijk voor de adviesverlening en communicatie.  Ondersteund door de consulenten en stafmedewerker communicatie.

 • Vertegenwoordigt Sociare binnen Scwitch, ondersteunt Scwitch mee en verzekert de optimale afstemming en complementariteit tussen het Sociare-aanbod en het Scwitch-aanbod.


Extern, binnen het kader en mandaat bepaald door de RvB en ondersteund door de adviseur belangenbehartiging en economisch stafmedewerker: • Ontwikkel je visie en strategie rond het op de kaart zetten van de socioculturele sector

 • Volg je de trends en ontwikkelingen binnen en buiten de sector op en vertaal je die op een juiste manier.  

 • Sta je in voor het uitstippelen en in acties omzetten van een beleid inzake werkgeverschap en sociale zaken voor de Nederlandstalige socioculturele sector

 • Bereid je de standpuntbepaling door de RvB voor via werkgroepen, ledenlunchen en het federatie-overleg.

 • Vertolk je standpunten t.a.v. werkgeverschap in de socioculturele sector. Je bent daarbij het gezicht en de woordvoerder van Sociare.

 • Verdedig je de sectorbelangen in de sectorale paritaire comités, bij de sociale fondsen en vormingsfondsen, bij de interprofessionele werkgeversorganisaties voor de socialprofitsector: unisoc, Verso en BCSPO, en bij de politieke instanties. 


Profiel


Voor deze uitdagende en boeiende functie met belangrijke verantwoordelijkheden komen enkel kandidaten in aanmerking met leidinggevende ervaring met het coachen en aansturen van een zelfstandig team, alsook een sterke ervaring in respectvolle onderhandelingen met sociale partners. Verder gelden volgende vereisten: • Master of gelijkwaardig door ervaring met bijkomend een grondige kennis van het sociaal recht en ervaring in sociaal overleg

 • Affiniteit met socioculturele sector en voeling met rol van werkgeverschap en werkgeversfederatie.

 • Coachende leiderschapsstijl, waarbij medewerkers aangestuurd worden op resultaten binnen een organisatie waar een doorgedreven vorm van tijds- en plaatsonafhankelijk werken heerst   

 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden, sterke presentatiecapaciteiten, alsook een diplomatische en empathische ingesteldheid.

 • Een duidelijke attitude van ten dienste staan van Sociare, handelen in functie van Sociare en de gehele socioculturele sector

 • Respectvolle houding binnen het kader van veelvuldige contacten en onderhandelingen en het vinden van win-win oplossingen

 • Zowel autonoom als in teamverband kunnen werken en het bezitten van een grote flexibiliteit en beschikbaarheid, ook naar tijdsgebruik toe

 • Tweetaligheid (Nederlands – Frans)


Aanbod • Een belangrijke en maatschappelijk relevante functie binnen een essentiële sector en organisatie met een dynamische en collegiale cultuur

 • Een functie met een boeiende en erg relevante maatschappelijke context

 • Een competitieve verloning incl. extralegale voordelen

 • De opportuniteit om mee te bouwen aan een sterke socioculturele sector


Interesse?


Mail uw gemotiveerde kandidaatstelling naar directie@sociare.be, t.a.v. het Dagelijks Bestuur van Sociare, voor 20 april 2018.


Verdere procedure


Geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd op een gesprek met het Dagelijks Bestuur dat plaatsheeft op 27/4 in de voormiddag in Brussel. Het slotgesprek is gepland op 7/5 in de namiddag. Hou alvast deze data vrij.