Co-Directeur

Co-Directeur - JES vzw

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisatie met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiden van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:
Vertrouwen: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
Constructiviteit: Via samenwerking en dialoog bouwen we bruggen, benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we met perspectief.
Openheid: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
Eigenzinnigheid: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
Versterking: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.


Context:
JES is actief in verschillende domeinen in de drie steden Brussel, Antwerpen en Gent en werkt met een jaaromzet van 6 miljoen euro.
De organisatie investeerde de laatste jaren fors in de interne werking, met een sterke participatieve betrokkenheid van de medewerkers. Dit werk resulteerde in een vernieuwde missie en visie, benoeming van een aantal waarden, vastleggen van de strategische focus, definiëren van interne processen en verantwoordelijkheden, en een vernieuwde merkarchitectuur. Dit alles gebundeld in twee beleidsplannen.

De 2 directieleden zijn verantwoordelijk voor alle gebieden van de werking. Samen met de adjunct van de directie, de coördinatoren en de stafmedewerkers vormen ze het management van de organisatie en geven ze invulling aan het beleid.
De directie werkt als collegiaal duo. Zij rapporteert aan de raad van bestuur en bereidt deze voor, samen met het dagelijks bestuur.

Herken jij jezelf in bovenstaande waarden? Wil jij mee samen met je collega-directeur, de collega’s, het management en het bestuur JES uitbouwen, verbeteren en uitdragen?
Dan kijken we uit naar je kandidatuur voor deze boeiende functie.

Meer info over JES vzw op www.jes.be

Functieomschrijving:

Algemeen

- De directie ontwikkelt en bewaakt de missie, de visie en
strategie van de organisatie i.s.m. de raad van bestuur,
coördinatoren en stafmedewerkers.
- De directie voert de dagelijkse leiding over de ganse
organisatie.
- De directie coördineert en ondersteunt (het team van)
coördinatoren en stafmedewerkers.
- De directie houdt met de coördinatoren de sollicitatie-,
evaluatie- en exitgesprekken.
- De directie voert, indien nodig en wenselijk, strategische
gesprekken met stakeholders.

Specifiek

- Samen met de collega-directeur ben je het gezicht van
JES.
- Je bent sterk in inhoudelijk leiderschap en
visieontwikkeling.
- Je bent verantwoordelijk voor (de verdere ontwikkeling
van) het zakelijk beleid.

- Je bent eindverantwoordelijke voor het financiële beleid, je
superviseert de financiële processen en stuurt de
financiële cel aan.

Profiel:

Kennis en ervaring
- Je hebt ervaring in het leidinggeven.
- Je beschikt over minimum 5 jaar relevante ervaring.
- Je hebt affiniteit met de stedelijke context en de
doelgroep jongeren.
- Je beschikt over de nodige kennis over financieel
management.
- Je hebt inzicht in en kennis van overheidsprocessen.

Vaardigheden
- Strategische vaardigheden: je kunt de wegen bepalen
langs waar de organisatie haar doelen op middellange
en lange termijn kan realiseren.
- Communicatieve en relationele vaardigheden: Je kunt
goed onderhandelen, je kan omgaan met
verschillende visies. Je gaat hierover hier over vlot in
dialoog, je gebruikt toegankelijk taalgebruik.
- Organisatorische vaardigheden: Je werkt doelgericht
en planmatig. Je kunt processen analyseren en
evalueren, efficiëntie en effectiviteit bewaken en het
overzicht bewaren.
- Leidinggevende vaardigheden: Je kunt visie uitdragen.
Je coacht graag en goed medewerkers, je stimuleert
hen in hun groei en in het bevorderen van
deskundigheid. Je creëert draagvlak en organiseert
hiervoor de nodige participatie, maar hakt ook tijdig
knopen door.


Houding en gedrag
Volgende eigenschappen zien we graag terug in je dagelijks handelen
- discreet, integer en loyaal
- authentiek
- constructief
- resultaatgericht
- zin voor initiatief en innovatie stimuleren bij
medewerkers
- stressbestendig
- ondernemend
- kostenbewust
- overtuigend
- netwerker

Specifieke vereisten
- Bereidt zijn tot avond- en weekendwerk

Aanbod:
- Werken in een unieke organisatie.
- Een opportuniteit om een dynamische onderneming
verder te laten groeien.
- Kansen tot persoonlijke professionele ontwikkeling.
- Kans op kennismaking met en uitbouw van een divers
netwerk van personen, organisaties en diensten.
- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar
vervoer.
- Verplaatsingsvergoeding voor dienstverplaatsing met
auto en fiets.

Voor meer info kan je terecht bij Els Van Effelterre

Motivatiebrief en CV versturen voor 18 februari 2019
JES vzw
t.a.v Els Van Effelterre
Werkhuizenstraat 3
1080 Brussel
of
els.vaneffelterre@jes.be


VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP