Ga verder naar de inhoud

Basiswerker voor ‘outreachproject COVID-19’ - Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw is een vereniging waar armen het woord nemen.

Er wordt gewerkt aan structurele armoedebestrijding: via groepswerking met mensen in armoede, in dialoog met heel wat partners in de samenleving en het beleid. Ons uitgangspunt is dat elke mens recht heeft op een menswaardig leven.

Concreet doen we dit via laagdrempelige activiteiten ihkv onze basiswerking (bv. soepbabbel, groepsactiviteiten,…), themawerking (realisatie grondrechten, o.m. van onderwijs, cultuur, wonen,…), vrijwilligerswerking met armen en niet-armen, individuele contacten met gezinnen in armoede, onze werking rond de UiTPAS en de speel-o-theek, buurtwerking en vormings- en beleidswerk rond armoede.

We zijn op zoek naar een voltijdse projectmedewerker ihkv ‘outreachproject COVID-19’.

Organisatie

Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw

Inhoud van het ‘outreachproject COVID-19’

‘Outreachproject COVID-19’ focust op mensen in armoede die door de COVID-19 maatregelen in een groter isolement terecht gekomen zijn en ondersteuning nodig hebben om terug aansluiting te vinden met ondersteunende diensten, hulp- en dienstverlening, laagdrempelig activiteitenaanbod,… Via gerichte ondersteuning willen we inzetten op een groter emotioneel welbevinden (doorbreken isolement) en preventie van bijvoorbeeld schuldenopbouw, crisissituaties in het gezin,…

Er wordt outreachend gewerkt: we leggen proactief contact (via telefoon, stoep-of huisbezoeken) met de meest kwetsbare gezinnen om hun isolement te doorbreken. Deze contacten vormen een manier om noden te detecteren en het netwerk van het gezin terug te verbreden. We doen dit door aanwezig te zijn van mens tot mens, een luisterend oor te bieden, vertrouwen op te bouwen en de brug te leggen naar de dienst- of hulpverlening, activiteitenaanbod,… op maat van het gezin.

Terug aansluiting vinden met anderen gebeurt o.m. ook door toe te leiden naar bestaande ontmoetingsplekken (zoals soepbabbel, speel-o-theek, sociaal restaurant, buurtwerking, KOALA-ontmoetingsmomenten voor ouders met jonge kinderen, groepen waarin lotgenotencontact centraal staat,… ).

De projectmedewerker zal, parallel aan de eigen stoepbezoeken en belrondes, ook vrijwilligers opleiden en ondersteunen die op huisbezoek gaan bij geïsoleerde gezinnen.

Daarnaast worden de signalen uit het project gebundeld en besproken met relevante actoren, zoals diensten hulpverlening, lokaal bestuur,…om zo de bereikbaarheid en toegankelijkheid van diensten voor kwetsbare gezinnen te garanderen.

Profiel

Profiel en belangrijkste selectiecriteria:

 • bachelordiploma (bij voorkeur in sociaal werk) met minstens 2 jaar relevante ervaring
 • je hebt kennis van de leefwereld van mensen die in armoede leven
 • je kan vlot nieuwe contacten leggen, ook met de meest kwetsbare gezinnen
 • je kan samen op weg gaan met een gezin, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen
 • je kan een team van vrijwilligers opleiden en coachen
 • je legt de link tussen veldwerk en beleidswerk door signalen op te pikken, te analyseren en om te zetten in beleidsaanbevelingen
 • je hebt kennis van de sociale kaart van Aalst
 • je kan constructief samenwerken met partnerorganisaties ifv toeleiding en bespreking signalen uit het project
 • je kan zelfstandig werken én in teamverband
 • je hebt sterke sociale en communicatieve vaardigheden
 • je kan gestructureerd werken, analyseren en samenvatten
 • je kan vlot werken met computer en de courante softwareprogramma’s
 • je kan plannen en organiseren
 • je bent stressbestendig en hebt een sterk probleemoplossend vermogen
 • een vlotte pen is een troef
 • je deelt de visie van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw
 • je bent verdraagzaam naar alle bevolkingsgroepen
 • je bent bereid (occasioneel) ook ‘s avonds en in het weekend te werken
 • pluspunten zijn: ervaring in werken met mensen (in armoede), in de nabije omgeving wonen

Aanbod

Wij bieden:

 • voltijdse tewerkstelling voor de duur van 1 jaar, met onmiddellijke indiensttreding
 • verloning volgens PC 329 - B1c + maaltijdcheques na 6 maanden en een groepsverzekering
 • een uitdagende job in Aalst die bijdraagt tot structurele armoedebestrijding en verbinding tussen mensen, in een kernteam van 9 beroepskrachten en 70 vrijwilligers
 • een dynamische en gedreven werkomgeving binnen een vereniging waar armen het woord nemen.

Solliciteren

Mail voor 21/01/2021 je motivatiebrief met cv naar Joke Steenhoudt: joke@vierdewereldgroepaalst.be

De selectiegesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 26/01/2020 vanaf 13u30.

Type:

Tewerkstelling:

Regio:

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!