Ga verder naar de inhoud

Agogisch medewerker voor het project ‘Thuiskomen op school’ (m/v/x – voltijds voor 2 jaar ) - Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw AALST (vereniging waar armen het woord nemen)

Organisatie

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw AALST (vereniging waar armen het woord nemen)

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw is een vereniging waar armen het woord nemen.

We bestrijden armoede op een structurele manier: via groepswerking met mensen in armoede, in dialoog met heel wat partners in de samenleving en het beleid.

Dit gebeurt via:

 • de basiswerking (isolement doorbreken, geloof in eigen kracht,…- o.a. via groepsgesprekken, individuele gesprek­ken, rechtenverkenning, soepbabbel, vormingsmomenten, ontspannende groepsuitstappen)
 • themawerkingen (realisatie grondrechten, o.a. cultuur/sport/vrije tijd, onder­wijs, wonen)
 • werking met jonge gezinnen: via de speel-o-theek (speelgoed uitlenen en ontmoetings- en spelmomen­ten met ouders en kinderen), het KOALAproject (Kind- en Ouderactiviteiten ifv Lokale Armoedebestrijding) en Babyboon (een project met kwetsbare zwangere vrouwen)
 • buurtwerk in 3 Aalsterse buurten (verbinding tussen bewoners versterken, sociaal welbevinden verhogen, eenzaamheid en isolement tegengaan)

Functie

Als agogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor dit project, in nauwe samenwerking met het KOALA-team (een agogisch medewerker in Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw en een pedagogisch medewerker in Huis van het Kind Stad Aalst ), en met de themawerker onderwijs & ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw.

Met dit project zetten we op 4 Aalsterse basisscholen in op een warme transitie van kinderopvang naar de kleuter­school en van thuis naar de kleuterschool. We richten ons hiervoor op leer­krachten, zorgleerkrachten & directie kleuteronderwijs en ouders met kinderen die nog niet gestart zijn op school, om op een laagdrempelige manier kennis te maken met elkaar aan de hand van:

 1. gerichte ondersteuning van gezinnen rond vragen en noden van ouders rond onder­wijs/opvoe­ding/andere (via de weg van het kind).
 2. versterking van het schoolteam: inzicht opbouwen in drempels die ouders ervaren en ondersteuning bieden rond omgaan met kwetsbare gezinnen, verhogen van ouderbetrokkenheid en –participatie op school, samen met de school het wenbeleid kritisch onder de loep nemen en acties ondernemen.
 3. faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende onderwijs-en welzijnspartners die zich richten op gezinnen met jon­ge kinderen in Aalst & warme transities via een lerend netwerk/stuurgroep. We streven naar een continuüm aan hulp- en dienstverlening en een warme overgang tussen organisaties om gezinnen ten volle te laten participeren in de samenleving.

Jouw concrete takenpakket:

 • Samen met het schoolteam van 4 kleuterscholen het wenbeleid kritisch onder de loep nemen vanuit de bril van kwetsbare doelgroepen. Op maat van de school samen acties uitrollen met het schoolteam opdat ouders en kin­de­ren op hun eigen tempo kunnen wennen aan de kleuterschool, waarbij ook inburgerings- en leer­kansen Nederlandse taal aangereikt worden.
 • Via spel en ontmoeting het sociaal netwerk van de ouders uitbreiden en versterken.
 • Het onderwijsteam op die scholen versterken i.f.v. ouderparticipatie en sociale inclusie, in samenwerking met de themawerker onderwijs van Vierdewereld­groep Mensen voor Mensen.
 • Toeleiding naar hulp- en dienstverlening en/of het vrijetijdsaanbod & beide zo maximaal mogelijk verbin­den.

Dit project situeert zich binnen hetzelfde werkingsgebied als KOALA Aalst, wijk Mijlbeek. Zo kan de reeds opgebouwde kennis via KOALA verruimd worden binnen de wijk in het voordeel van alle gezinnen en in het bijzonder voor de meest kwetsbare gezinnen. De expertise die opgebouwd wordt in deze wijk willen we in een volgende fase uit­breiden naar andere wijken in Aalst.

Profiel

 • bachelordiploma Pedagogie van het Jonge Kind, onderwijs, sociale en/of menswetenschappen,…
 • 3 jaar relevante werkervaring
 • je hebt kennis van de leefwereld van mensen in armoede en staat open en onbevangen tegenover hen, je bent verdraagzaam t.a.v. alle bevolkingsgroepen
 • je bent bereid nauw samen te werken met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
 • je deelt de waarden en missie van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw
 • je vindt je terug in de visie van het Huis van het Kind en KOALA
 • je organiseert graag activiteiten met jonge kinderen (0-3jaar) en hebt hier bij voorkeur ervaring in
 • je hebt sterke agogische kwaliteiten: je kan een gesprek aanknopen met mensen die je niet kent, je kan ouders met elkaar verbinden, houdt van het werken met groepen, hebt zicht op de sociale kaart en kan die efficiënt hanteren
 • je vertrekt van de krachten en talenten van mensen, je bevraagt hun noden en vult ze niet zelf in
 • je werkt gestructureerd en kan goed organiseren
 • je kan je vlot inwerken in nieuwe thema’s
 • je bent een netwerker
 • je hebt leiderschapstalent en durft, in respect, kritisch confronteren
 • je bent strategisch sterk in denken en handelen
 • je kan zowel mensen in armoede, leerkrachten, partnerorganisaties als beleids­verant­woordelijken en­thou­siasmeren
 • je kan zelfstandig werken én in teamverband
 • je bent stressbestendig
 • je bent bereid (occasioneel) ook ‘s avonds en in het weekend te werken
 • pluspunten zijn: ervaring in het werken met mensen in armoede en in structurele armoedebestrijding, vertrouwd zijn met pedagogie van het jonge kind, kennis van de (kleuter)onderwijswereld, in de nabije omgeving wonen.

Aanbod

 • voltijdse tewerkstelling voor 2 jaar (evt. verlenging mogelijk - afhankelijk van de subsidies)
 • zo snel mogelijke indiensttreding
 • verloning volgens PC 329 - B1c + maaltijdcheques na 6 maanden en een groeps­verzekering
 • een uitdagende job in Aalst die bijdraagt tot structurele armoedebestrijding en verbinding tussen mensen, in een kernteam van 11 beroepskrachten en 70 vrijwilligers
 • een dynamische en gedreven werkomgeving binnen een vereniging waar armen het woord nemen.

Solliciteren

Reageren voor: 26 aug. 2022

Mail je CV en motivatiebrief tegen 26/08/2022 naar Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw – t.a.v. Joke Steenhoudt: joke@vierdewereldgroepaalst.be.

De selectiegesprekken zullen plaats vinden op donderdag 1 september vanaf 8u30.

Type:

Bepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Oost-Vlaanderen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!