Ga verder naar de inhoud

1 PT Onderwijsopbouwwerker m, v, x in Ronse - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw Afdeling Ronse

Organisatie

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw Afdeling Ronse

Wie zijn wij ?

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is sinds 1986 een van de 8 vzw’s in Vlaanderen die erkend is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. Meer dan 50 gemotiveerde medewerkers en 300 vrijwilligers staan in voor de organisatie van een waaier aan sociale projecten en acties in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten behalve Gent.

Voor groepen die kampen met sociale uitsluiting en achterstelling, zet Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zich in als een professionele, ondersteunende en belangenbehartigende organisatie.

Als pluralistische vzw zijn wij evenwel niet waardenvrij. Wij zijn vóór solidariteit, tegen discriminatie, voor rechtvaardigheid, tegen armoede, voor inclusie. Dat is waar het voor ons om draait.

Samenlevingsopbouw is op drie terreinen actief

 • Het realiseren van grond- en mensenrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen met bijzondere focus op het recht op wonen, onderwijs, arbeid, sociale bescherming en gezondheid;
 • Het versterken van aandachtsgebieden (hoofdzakelijk in achtergestelde buurten);
 • Het bevorderen van collectief burgerschap, met bijzondere aandacht voor democratie, diversiteit, antiracisme, klimaat en sociale rechtvaardigheid en een solidaire en warme samenleving.

Samenlevingsopbouw genereert energie die mensen in beweging zet en leidt tot

 • EMPOWERMENT

We laten maatschappelijk kwetsbare groepen zelf aan het woord, versterken hun stem, doen beroep op hun competenties, laten hen verantwoordelijkheid nemen en dragen, zoeken samen naar oplossingen.
Investeren in vrijwilligerswerk is daarvan een logisch gevolg.

 • WISSELSTROOM

We bouwen een brug met andere middenveldorganisaties, met lokale besturen, met de ruime samenleving. Noodzakelijk en verruimend om de beste oplossing haalbaar, duurzaam en met groot draagvlak te realiseren.

Dialoog tot stand brengen tussen betrokken doelgroepen en oplossingspartners is daarbij onontbeerlijk.

 • UITSTRALING

We willen dat oplossingen vertaald worden in structurele en duurzame resultaten.

Dit moet leiden tot een meer rechtvaardig en sociaal beleid!

Functie

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw heeft een

vacature voor de functie van opbouwwerker in EN ROND DE SECUNDAIRE SCHOLEN IN ronse

Deeltijds vervangingscontract (0,60 VTE) omwille van ouderschapsverlof van 1 november 2021 tot 31 oktober 2022

 • Vind je het belangrijk om via je job maatschappelijk kwetsbare jongeren een betere toekomst te bieden?
 • Ben je iemand die vlot kan schakelen tussen uiteenlopende werkcontexten en flexibel omgaat met plots wijzigende situaties?
 • Ben je nieuwsgierig naar wat bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie leeft?
 • Ben je een goede netwerker en geeft samenwerken met samenwerkingspartners je energie?
 • Werk je graag zelfstandig jouw eigen project uit binnen de gezamenlijk afgesproken organisatiekrijtlijnen?
 • Zie je het opstarten van nieuwe projecten of initiatieven telkens als een persoonlijke uitdaging?
 • Ben je iemand die de politieke en sociale actualiteit opvolgt?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou!

Functiebeschrijving

Situering van het project

Je werkt mee in een project dat zich er op toelegt om in en rond het secundair onderwijs te werken aan gelijke onderwijskansen. Via opbouwwerkinitiatieven vorm je een brug tussen thuis, de jongere, de school en het welzijnsnetwerk. Je gaat hierbij zowel met de scholen als met de ouders aan de slag.

Daarnaast versterk je de scholen (teams en schoolbesturen) in de omgang met leerlingen en gezinnen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Je werkt rond het verhogen van de betrokkenheid, het wegwerken van drempels voor leerlingen, adequaat reageren op armoedesituaties enz. Via concrete samenwerkingsinitiatieven bevorder je de samenwerking tussen scholen en het welzijnswerkveld. Ook wederzijdse ervaringsuitwisseling tussen secundaire scholen maakt hier deel van uit.

Het is een redelijk nieuw project, dit betekent onvermijdelijk heel wat pionierswerk. Je kan uiteraard putten uit heel wat opgebouwde ervaring binnen je team, onze eigen organisatie en andere Samenlevingsopbouw-instituten. Maar de uitbouw van de ideeën, de vertaalslag van goede initiatieven naar de lokale situatie maakt integraal deel uit van jouw opdracht. Als je je graag vastbijt in het verkennen en ontdekken, zoeken, uitproberen en nieuwe dingen ontwikkelen, is dit een uitgelezen job voor jou. Verder ontwikkel je mee visie, leg je nieuwe contacten met samenwerkingspartners en zoek je voortdurend naar nieuwe mogelijkheden tot verbinden.

Je neemt als voltijdse opbouwwerker zelf verantwoordelijkheid op voor het project. Je kan goed zelfstandig en in team werken. Je kan terugvallen op de nodige expertise van collega-onderwijsopbouwwerkers die in Ronse en in Oost-Vlaanderen actief zijn en een beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor het programma ‘Onderwijs’ binnen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.

takenpakket

 • Je gaat in dialoog met scholen trajecten ontwikkelen die scholen ondersteunen in hun gelijke onderwijskansenbeleid;
 • Je bevraagt scholen, ouders en jongeren naar de drempels die zij ervaren en zet hieromtrent dialoogtrajecten op;
 • Je onderhoudt goede contacten met leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies;
 • Je organiseert vorming voor leerkrachtenteams rond gelijke onderwijskansen en kansarmoede;
 • Je gaat regelmatig op huisbezoek bij maatschappelijk kwetsbare ouders en probeert de brug te slaan tussen thuis en de school;
 • Je neemt deel aan overleggroepen in het kader van de werking van het lokaal overlegplatform;
 • Je maakt werk van samenwerkingsverbanden tussen scholen en het welzijnsveld.

TEWERKSTELLINGSPLAATS

Spinstersstraat 36

9600 Ronse

INDIENSTTREDING

Indiensttreding

1 november 2021

Profiel

verwachte competenties

Jouw Kerncompetenties

Basishouding

Persoonlijke effectiviteit

 • Organisatie-identificatie
 • Mensgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Stakeholder-gerichtheid
 • Discretie en integriteit
 • Zelfreflectie en -ontwikkeling
 • Assertiviteit
 • Resultaats- en procesgerichtheid
 • Plannen & organiseren
 • Omgaan met stress

Agogische gerichtheid

Maatschappelijke gerichtheid

 • Mensen individueel versterken
 • Empowerend werken
 • Werken met groepen
 • Omgevingsgericht ondernemerschap
 • Netwerken
 • Politiek handelen
 • Innovatief handelen

FUNCTIEVEREISTEN

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • Je bent vertrouwd met de onderwijswereld;
 • Je bent bereid om je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van diverse inwoners in een
  maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Wonen in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Deeltijds vervangingscontract (0,60 VTE) omwille van ouderschapsverlof van 1 november 2021 tot 31 oktober 2022;
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1c (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector
  Samenlevingsopbouw;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie;
 • Gunstige verlofregeling;
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het
  personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende mogelijkheden tot
  bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die elders
  projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.

Solliciteren

Reageren voor: 27 sep. 2021

AANWERVINGSPROCEDURE

 • Je bezorgt je motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be en dit uiterlijk voor 27 september 2021
 • Op maandag 27 september 2021 maakt de selectiecommissie een keuze uit alle kandidaten op basis van de CV’s en de motivatiebrieven;
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte presentatieopdracht die je tijdens het gesprek aan de hand van een PowerPointpresentatie aan de selectiecommissie mondeling zal moeten toelichten;
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op woensdag 29 september 2021.
 • Indiensttreding: 1 november (afhankelijk van je opzegtermijn).


VOOR MEER INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN DE FUNCTIE EN DE

WERKOMSTANDIGHEDEN, KAN JE OOK GERUST TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN MET

WOUTER HENNION (DIRECTEUR): 0491 344 113

Type:

Bepaalde duur

Tewerkstelling:

Deeltijds

Regio:

Oost-Vlaanderen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!