1 opbouwwerker

1 opbouwwerker - Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw

Voor de versterking van Samen op Straat Borgerhout gaan we op zoek naar 1 opbouwwerker.


Heb jij een hart voor jongeren? Ben je een ondernemer en werk je graag samen met veel verschillende partners? Vertrek je vanuit de leefwereld en de eigen interesses van jongeren? Wil je mee wegen op het beleid tav jongeren?


Dan ben jij misschien degene die Samen op Straat in Borgerhout kan versterken.


Stroop je mouwen maar op en lees hier over de job waar je op zat te wachten.


WAT DOEN WE CONCREET?


Samen op Straat is een opbouwwerkproject dat reeds meer dan 10 jaar actief is in Borgerhout.


Toekomst, geloof, studeren, vaders, moeders, solliciteren, drugs, buren, pleintjes, discriminatie, omgaan met obstakels – het is slechts een greep uit de thema’s waar jongeren en jonge vaders van Samen op Straat rond praten en werken.


Samen op Straat zoekt samen met jongeren naar wie ze zijn en willen zijn. Samen op Straat staat met twee voeten in de buurt. Samen met buren en partners zetten ze hun schouders onder het leven en samenleven in Borgerhout.


Bij Samen op Straat staan de jongeren centraal die je ontmoet op straat en op pleintjes. Samen op Straat bouwt bruggen tussen die jongeren, volwassenen, de buurt en de samenleving. De opbouwwerkers zoeken jongeren actief op, op pleinen en straten. Jongeren komen naar de instuif of doen mee met één van de deelprojecten van Samen op Straat. Voorbeelden van deelprojecten zijn de stewards, meewerken aan het project Pleinpatrons en Eerste Hulp bij Solliciteren (EHBS). Bij Samen op Straat leren jongeren zichzelf kennen en ze laten zich op een positieve manier zien en horen.


WAT ZOEKEN WE?


1 opbouwwerker, voltijds, onbepaalde duur.


Standplaats: Kwekerijstraat 92-94, 2140 Borgerhout


Vacature Samen op Straat Borgerhout | Start 1 juni 2017 2|4


WAT GA JE DOEN?


Je wordt mede verantwoordelijk voor een goede werking van Samen Op Straat in Borgerhout.


Je zet samen met collega’s en vrijwilligers een boeiende mix aan activiteiten op die ervoor zorgen dan jongeren, grote broers en vaders met elkaar in gesprek gaan.


Je zorgt ervoor dat je werking ingebed is in de wijk, dat er contacten zijn met andere diensten in de wijk waar je actief bent en dat ook mensen van Belgische origine in dialoog kunnen gaan met de jongeren, grote broers en vaders.


Vinger aan de pols


• Doelgroep opzoeken op de plaatsen waar ze zich bevinden


• Contacten leggen en een vertrouwensrelatie opbouwen met jongeren, grote broers en vaders in het gebied waar je werkt (gesprekken op straat, op pleintjes, op café, via de moskee,...)


• Contacten onderhouden met ouders, buurtbewoners en de verschillende gemeenschappen uit de buurt.


Ondersteunen vrijwilligers


• Stimuleren van deelnemers om vrijwilligerstaken op te nemen.


• Ondersteunen van vrijwilligers die een eigen laagdrempelig activiteitenaanbod voor jongeren, grote broers en vaders opzetten.


• Duidelijke afspraken maken met vrijwilligers, activiteiten voorbereiden en evalueren met vrijwilligers.


• Vorming op maat zoeken voor vrijwilligers.


• Informele babbels en losse contacten met vrijwilligers.


• Participatiekanalen organiseren waardoor vrijwilligers mee de werking kunnen uitbouwen: informeel, werkgroepen, weekends,..


Organisatie activiteiten


• Opzetten van verschillende laagdrempelige activiteiten voor en door respectievelijk risicojongeren, grote broers en vaders.


• Opzetten van activiteiten die risicojongeren, grote broers en vaders samenbrengen en met mekaar in gesprek doen gaan.


• Opzetten van activiteiten rond identiteitsvorming voor jongeren.


• Opzetten van activiteiten die een brug slaan naar mensen van Belgische/ niet-Marokkaanse origine in het gebied waarin je actief bent.


Uitbouwen lokaal netwerk


• Contacten leggen en onderhouden met partners die relevant zijn voor jongeren, grote broers en vaders in het gebied waar je werkt.


• In functie van de belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen de nodige contacten leggen met organisaties die werken in de vrije tijd, maar ook met actoren in het onderwijs, de hulpverlening en de wereld van de arbeid.


• Deelnemen aan de toezichtsvergaderingen met stedelijke diensten, politie, sociale organisaties, OCMW,... en daar een inbreng doen vanuit je kennis van jongeren, grote broers en vaders.


• Doorverwijzen naar bestaande instanties in geval van individuele hulpvragen.


Vacature Samen op Straat Borgerhout | Start 1 juni 2017 3|4


• Vervullen van een signaalfunctie naar jeugddienst en andere diensten om weer te geven wat er leeft in de wijken en waar de noden en behoeften liggen.


WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?


Kennis


• De opbouwwerkmethodiek


• De belangrijkste maatschappelijke structuren en instellingen (o.a. sociale kaart Antwerpen)


• De mechanismen van armoede en maatschappelijke uitsluiting


• Outlook, Word en andere office toepassingen


• Nederlands, spreken en schrijven


• Groepsprocessen, je kan ze benoemen en er constructief binnen werken.


• De moeilijkheden rond identiteitsvorming bij jongeren en kan daar met activiteiten op inspelen.


• Kennis van het Berbers strekt tot aanbeveling


• Ervaring met jeugdwerk(methodieken)


• Inzicht in de leefwereld van jongeren (cultureel, sociaal,…)


• Oog voor talentontwikkeling


Competenties


• Je organiseert, ondersteunt, versterkt en activeert jongeren, zodat ze vanuit hun competenties en inzichten mee zoeken en werken aan maatschappelijke participatie en structurele oplossingen.


• Je kan richting geven en begeleiding geven aan een groep, om tot gedragen resultaten te komen.


• Je communiceert actief en op een open manier met doelgroep, collega’s, partners en beleid.


• Je kan vlot contact leggen en constructief en doelgericht samenwerken met partners, politici en andere beleidsmakers.


• Je bent sterk in het plannen van activiteiten. Je kan activiteiten uitdenken, plannen, evalueren en bijsturen.


• Je ziet kansen in de omgeving en onderneemt actie om hier op in te spelen.


• Je draagt bij tot verbetering en vernieuwing van kennis, methodes en processen door originele en vernieuwende oplossingen en voorstellen te formuleren.


• Je beïnvloedt samen met de doelgroep oplossingsactoren, ifv een sociaal en participatief gecorrigeerd beleid.


Gedrag


• Je kan vlot contacten leggen en een vertrouwensrelatie opbouwen met mensen met een diverse sociaal- economische – en etnisch culturele achtergrond.


• Je respecteert organisatie- en werkafspraken.


• Je bent bereid om volgens een flexibel uur schema te werken


• Je denkt na over eigen gedrag, aanpak en resultaten. Je houdt hierbij rekening met de kritische reflecties van anderen.


• Je kan planmatig en gestructureerd werken.


• Je functioneert goed in een team en individueel.


Vacature Samen op Straat Borgerhout | Start 1 juni 2017 4|4


ONS AANBOD


• We geven je de kans om ervaring op te doen in een boeiende sector. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie- en compensatieregeling.


• Het gaat om een voltijds contract van onbepaalde duur. Vergoeding volgens barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk); 2180,76 euro/maand bruto bij 0 jaar anciënniteit.


STANDPLAATS


Kwekerijstraat 92-94 2140 Borgerhout


INTERESSE


Je kan enkel solliciteren via onze website http://samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be. Bovenaan vind je het woord vacature. Bij het doorklikken kom je terecht op het formulier dat je kan invullen. Je kan enkel solliciteren via dit formulier en dit voor 12 mei.


Voor extra informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met:


Ali El Moussaoui – projectcoördinator Samen op Straat gsm 0488.178.522 – ali.elmoussaoui@samenlevingsopbouw.be


Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw


Gasstraat 12-14 | 2060 Antwerpen


T 03 325 67 00


www.samenlevingsopbouw.be/antwerpenstad