Ga verder naar de inhoud

1 FT Opbouwwerker Secundair onderwijs regio Geraardsbergen - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Organisatie

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Dit project kadert Binnen een samenwerkingsovereenkomst tot eind 2025 tussen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en de stad Geraardsbergen ‘voor de organisatie van opbouwwerk ten behoeve van de secundaire scholen van Geraardsbergen, haar leerlingen en hun ouders’.

- Vind je het belangrijk om via je job maatschappelijk kwetsbare jongeren een betere toekomst te bieden?

- Ben je iemand die vlot kan schakelen tussen uiteenlopende werkcontexten en flexibel omgaat met plots wijzigende situaties?

- Ben je nieuwsgierig naar wat bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie leeft?

- Ben je een goede netwerker?

- Zie je het opstarten van nieuwe projecten of initiatieven telkens als een persoonlijke uitdaging?

- Ben je iemand die de politieke en sociale actualiteit opvolgt?

- Geeft samenwerken je energie?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou!

TEWERKSTELLINGSPLAATS

9500 Geraardsbergen

INDIENSTTREDING

Indiensttreding

In de loop van de maand december

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is sinds 1986 een van de 8 vzw’s in Vlaanderen die erkend is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. Meer dan 40 gemotiveerde medewerkers en 150 vrijwilligers staan in voor de organisatie van een waaier aan sociale projecten en acties in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten behalve Gent.

Voor groepen die kampen met sociale uitsluiting en achterstelling, zet Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zich in als een professionele, ondersteunende en belangenbehartigende organisatie.

Als pluralistische vzw zijn wij niet waardenvrij. Wij zijn vóór solidariteit, tegen discriminatie, voor
rechtvaardigheid, tegen armoede, voor inclusie. Dat is waar het voor ons om draait.

Samenlevingsopbouw is op drie terreinen actief

 • Het realiseren van grond- en mensenrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen met bijzondere focus op het recht op wonen, onderwijs, arbeid, sociale bescherming en gezondheid;
 • Het versterken van aandachtsgebieden (hoofdzakelijk achtergestelde buurten);
 • Het bevorderen van collectief burgerschap, met bijzondere aandacht voor democratie, diversiteit, antiracisme, klimaat en sociale rechtvaardigheid en een solidaire en warme samenleving.

Samenlevingsopbouw genereert energie die mensen in beweging zet en leidt tot

 • EMPOWERMENT

We laten maatschappelijk kwetsbare groepen zelf aan het woord, versterken hun stem, doen beroep op hun competenties, laten hen verantwoordelijkheid nemen en dragen, zoeken samen naar oplossingen.
Investeren in vrijwilligerswerk is daarvan een logisch gevolg.

 • WISSELSTROOM

We bouwen een brug met andere middenveldorganisaties, met lokale besturen, met de ruime samenleving. Noodzakelijk en verruimend om de beste oplossing haalbaar, duurzaam en met groot draagvlak te realiseren.

Dialoog tot stand brengen tussen betrokken doelgroepen en oplossingspartners is daarbij onontbeerlijk.

 • UITSTRALING

We willen dat oplossingen vertaald worden in structurele en duurzame resultaten.
Dit moet leiden tot een meer rechtvaardig en sociaal beleid!

Samenlevingsopbouw rekent hiervoor op het dagdagelijkse engagement van een veertigtal opbouwwerkers en projectmedewerkers.


Opbouwwerkers en projectmedewerkers hebben twee kernopdrachten:

 • Versterken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers agogisch werken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. Ze vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.
 • Duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen bepleiten. Deze kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpakken.

Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale
beleidsniveau. Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw kan je terugvinden op onze website: www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen.

Functie

Functiebeschrijving

Situering van het project

We starten in Geraardsbergen met een nieuw project; een project dat zich er op toelegt om in het secundair onderwijs te werken aan gelijke onderwijskansen. Via opbouwwerkinitiatieven wordt een brug gevormd tussen thuis, de jongere, de school en het welzijnsnetwerk. De opbouwwerker gaat hierbij zowel met de scholen als met de ouders aan de slag. Ook jongeren worden hierbij actief beluisterd en betrokken.

Daarnaast worden de scholen (teams en schoolbesturen) versterkt in de omgang met leerlingen en gezinnen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Het verhogen van de betrokkenheid, het wegwerken van drempels voor leerlingen, adequaat reageren op armoedesituaties enz. zijn hierbij concrete doelen.

Via concrete samenwerkingsinitiatieven wordt de samenwerking tussen scholen en het welzijnswerkveld bevorderd. Ook wederzijdse ervaringsuitwisseling tussen secundaire scholen maakt hier deel van uit.

Het is een nagelnieuw project, dit betekent onvermijdelijk heel wat pionierswerk. Je kan uiteraard putten uit heel wat opgebouwde ervaring binnen onze eigen organisatie en andere Samenlevingsopbouw-instituten. Maar de uitbouw van de ideeën, de vertaalslag van goede initiatieven naar de lokale situatie maakt integraal deel uit van jouw opdracht. Als je je graag vastbijt in het verkennen en ontdekken, zoeken, uitproberen en nieuwe dingen ontwikkelen is dit een uitgelezen job voor jou. Verder ontwikkel je mee visie, leg je nieuwe contacten met samenwerkingspartners en zoek je voortdurend naar nieuwe mogelijkheden tot verbinden.

Je neemt als voltijdse opbouwwerker zelf verantwoordelijkheid op voor het project. Je krijgt het gezelschap van een halftijdse collega met gelijkaardige opdracht binnen de stedelijke kunstacademie. Je kan terugvallen op expertise van collega-onderwijsopbouwwerkers op andere plekken in Oost-Vlaanderen en een beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor het programma ‘Onderwijs’ binnen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Daarnaast kan je rekenen op de werkbegeleiding van een beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor de projecten en netwerkvorming in Geraardsbergen.

takenpakket

 • Je gaat in dialoog met scholen trajecten ontwikkelen die scholen ondersteunen in hun gelijke onderwijskansenbeleid;
 • Je bevraagt scholen, ouders en jongeren naar de drempels die zij ervaren en zet hieromtrent dialoogtrajecten op;
 • Je onderhoudt goede contacten met leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies;
 • Je organiseert vorming voor leerkrachtenteams rond gelijke onderwijskansen en kansarmoede;
 • Je gaat regelmatig op huisbezoek bij maatschappelijk kwetsbare ouders en probeert de brug te slaan tussen thuis en de school;
 • Je neemt deel aan overleggroepen in het kader van de werking van het lokaal overlegplatform;
 • Je maakt werk van samenwerkingsverbanden tussen scholen en het welzijnsveld.

Profiel

verwachte competenties

Jouw Kerncompetenties

Basishouding

Persoonlijke effectiviteit

 • Organisatie-identificatie
 • Mensgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Stakeholder-gerichtheid
 • Discretie en integriteit
 • Zelfreflectie en -ontwikkeling
 • Assertiviteit
 • Resultaats- en procesgerichtheid
 • Plannen & organiseren
 • Omgaan met stress

Agogische gerichtheid

Maatschappelijke gerichtheid

 • Mensen individueel versterken
 • Empowerend werken
 • Werken met groepen
 • Omgevingsgericht ondernemerschap
 • Netwerken
 • Politiek handelen
 • Innovatief handelen


FUNCTIEVEREISTEN

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van diverse inwoners in een
  maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Wonen in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, binnen het kader van de bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Geraardsbergen en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw;
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector
  Samenlevingsopbouw;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie;
 • Gunstige verlofregeling;
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het
  personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende mogelijkheden tot
  bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die elders
  projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.

Solliciteren

Reageren voor: 06 dec. 2020

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, binnen het kader van de bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Geraardsbergen en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw;
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector
  Samenlevingsopbouw;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie;
 • Gunstige verlofregeling;
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het
  personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende mogelijkheden tot
  bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die elders
  projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Oost-Vlaanderen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!