Over Sociare

Sociare?

Sociare, de Nederlandstalige socioculturele werkgeversfederatie, verbindt meer dan 800 leden: kleine, middelgrote en grote organisaties die tot de paritaire comités 329.01 of 329.03 behoren. 

Onze leden zijn stuk voor stuk organisaties die elk op hun manier bouwen aan een
inclusieve, democratische, sterke en versterkende samenleving. Ze zijn actief op tal van domeinen: sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, cultuur, samenlevingsopbouw, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, musea en erfgoed, toerisme, media en lokale diensteneconomie. Anders dan het nastreven van een winstgevend doel, werken zij met hart en ziel aan het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling.

Ze doen hiervoor een beroep op tal van medewerkers,
vrijwilligers en werknemers. De financiële middelen die zij hiervoor inzetten komen
van subsidies of overheidsinvesteringen en eigen inkomsten. Omdat er geen winstgevend doel is, zijn de organisaties die we vertegenwoordigen overwegend vzw's, enkele
organisaties hebben de vorm van een vennootschap met sociaal oogmerk.

Het team van Sociare ondersteunt en versterkt hen door advies, belangenbehartiging, vorming & netwerking.

Een actuele lijst van al onze lidorganisaties vind je hier