Over Sociare

EVAMOUTON WEB

Als Nederlandstalige socioculturele werkgeversfederatie verbinden wij meer dan 800 leden: kleine, middelgrote en grote organisaties die tot de paritaire comités 329.01 of 329.03 behoren. 

Onze leden zijn stuk voor stuk organisaties die elk op hun manier bouwen aan een
inclusieve, democratische, sterke en versterkende samenleving.

Ze zijn actief op tal van domeinen: sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, cultuur, samenlevingsopbouw, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, musea en erfgoed, toerisme, media en lokale diensteneconomie. Allemaal werken ze met hart en ziel aan het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling.

Ze doen hiervoor een beroep op tal van medewerkers, vrijwilligers en werknemers. De financiële middelen die zij hiervoor inzetten komen van subsidies of overheidsinvesteringen en eigen inkomsten.

De organisaties die we vertegenwoordigen zijn overwegend vzw's, enkele organisaties hebben de vorm van een vennootschap met sociaal oogmerk.

Ons team ondersteunt en versterkt hen door advies, belangenbehartiging, vorming & netwerking.

Wil je weten wie er allemaal lid is van Sociare? Bekijk dan zeker onze ledenlijst.