Bestuur

Het interne overleg met de leden gebeurt bij Sociare via de volgende kanalen:

  • De Algemene Vergadering, die jaarlijks minstens één keer samenkomt in het voorjaar. Het jaarverslag en financieel verslag van het afgelopen jaar en de planning en begroting van het volgende jaar staan dan op de agenda. Indien nodig worden ook nieuwe bestuurders benoemd. Voor de verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur - om de 4 jaar - komt de Algemene Vergadering ook samen in het najaar. Dit zal in 2021 het geval zijn.
  • De Raad van Bestuur, die de standpunten bepaalt en de onderhandelingsmarge voor onder meer de delegaties in de paritaire comités vastlegt
  • Ledenlunchen en elektronische aftoetsingen bij de leden
  • Het Dagelijks Bestuur, bevoegd voor het operationele beheer van Sociare
  • Ook het Sociare-team houdt mee de vinger aan de pols

Je kan hier zowel de statuten als het huishoudelijk reglement van Sociare nalezen.

 

Samenstelling Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Erwin De bruyn (voorzitter), Kaat De Smet, Ann Monsaert en Veerle Huwé (directeur)

Raad van Bestuur

Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement is de Raad van Bestuur samengesteld uit werkgeversvertegenwoordigers, die de diverstiteit van de sectoren en grootte van de organisaties vertegenwoordigen, en uit 2 vertegenwoordigers verkozen vanuit het overleg sectorfederaties

Vertegenwoordigers vanuit overleg sectorfederaties in Raad van Bestuur:

Ellen De Boeck

Miranda Vankerk

 

 

 

Werkgeversvertegenwoordigers in Raad van Bestuur:

Sociaal-cultureel werk met volwassenen

Bart Hombrouckx (Groep Boerenbond)

Chris Ledeganck (Pasar)

Fons De Neve (Gezinsbond)

Veerle De Wandeler (Vormingplus Antwerpen)

Beroepsopleiding

Jan Bal (Levanto)

Herman Verhelst (Groep Intro)

Vanessa De Ruysscher (Vokans)

Jeugdwerk

Kaat De Smet (Chirojeugd Vlaanderen)

Els Van Effelterre (JES)

Niels Goovaerts (Artforum)

Milieu

Ann Monsaert (Natuurpunt)

Lokale diensteneconomie

Joeri Vancoillie (In-Z)

Samenlevingsopbouw

Dirk Masquillier (RISO Vlaams-Brabant)

Steven Verrees (S-PLUS vzw)

Ontwikkelingssamenwerking

Dirk Van Maele (11.11.11)

Sport

Lode Grossen (Gymnastiek Federatie Vlaanderen)

Liliane Roegies (Sportwerk Vlaanderen)

Minderheden

Benny Brouwers (Agentschap Integratie & Inburgering)

Cultuurspreiding

Iris Verhoeven (JEF)

Katrien Vande Walle (Muntpunt)

Musea & Erfgoed

Geert Van Goethem (AMSAB)

Toerisme

Paul Corluy (KMDA)

Media

Lucie De Zutter (AVS)