Adviesverlening: consulting & procesbegeleiding

Advies: consulting

Eenmalige consulting houdt in dat we samen met jou bekijken hoe je de wetgeving in de organisatie correct kan toegepassen, bijvoorbeeld met betrekking tot...

 • een aanwerving
 • een ontslag
 • flexibele tewerkstelling
 • (aanpassing van) het arbeidsreglement
 • de loonbarema’s
 • een geplande fusie
 • de invoering van een glijdend werkstelsel
 • ...

Normaal volstaat daarbij 1 contact. Goed om te weten: eenmalige consultings zijn inbegrepen in het lidgeld dat jullie jaarlijks als organisatie betalen. Om efficiënt te kunnen werken, plannen we deze consultings zoveel mogelijk in bij ons op kantoor in Brussel.

Komen we toch op verplaatsing naar jouw organisatie? Dan brengen we daarvoor 27 euro verplaatsingskosten in rekening.

Na deze consulting nog nood aan extra ondersteuning? Dan bieden we ook procesbegeleiding aan (zie hieronder)

 

Advies: procesbegeleiding

Bij procesbegeleiding gaat het om een intensievere ondersteuning of complexere vraag zoals...

 • toelichting van het arbeidsreglement aan het personeel
 • cao-onderhandelingen
 • gesprekken met de vakbondsafvaardiging
 • een fusie
 • collectief ontslag
 • ...

In die gevallen bespreken we de vraag, zoeken we naar oplossingen en geven we de gewenste ondersteuning. In een intakegesprek gaan we na binnen welke tijdspanne we de verschillende stappen zetten. 

De intake is inbegrepen in het lidgeld, de begeleiding daarna kost 33 euro per uur.