Ga verder naar de inhoud

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 januari 2023

23.12.2022

In november 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in januari 2023 met 2%, tot 1.954,99 euro.

Gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI of algemeen minimumloon)

Het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI) van de Nationale Arbeidsraad is een minimumloon dat in iedere sector minimaal moet worden betaald, voor arbeidsovereenkomsten die één maand of langer duren. Het algemeen minimumloon is niet hetzelfde als een minimum maandloon, omdat er elementen in zitten die in de loop van het jaar uitbetaald worden, zoals een dertiende maand of eindejaarspremie. Met deze elementen wordt rekening gehouden om na te gaan of het minimumloon nageleefd wordt.

Goed om te weten: het algemeen minimumloon is niet verplicht voor werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn gedurende een periode die minder dan een kalendermaand bedraagt.

Organisaties die niet vallen onder een van de sectorale cao’s loonharmonisering gesloten in PC 329.01 moeten zich dus houden aan het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI) van de Nationale Arbeidsraad, ook wel het algemeen minimumloon genoemd.

Geïndexeerde bedragen vanaf 1 januari 2023 in PC 329.01

Als gevolg van de indexatie met 2 % wijzigt het algemeen minimumloon in onze sector vanaf 1 januari 2023 (de vorige aanpassing dateerde van december 2022): 1.954,99 euro.

Verhogingen in uitvoering van het sociaal akkoord

Het algemeen minimumloon verhoogt niet alleen ten gevolge van de indexatie. In uitvoering van het sociaal akkoord tussen de sociale partners op 8 juni 2021 is ook voorzien in een progressieve verhoging:

Tijdstip van verhoging


1 april 2022

+ 76,28 euro*

1 april 2024

+ 35 euro*

1 april 2026

+ 35 euro*

1 april 2028

Eventueel nog verdere verhoging mogelijk (bedrag onbekend)

* Dit zijn de niet-geïndexeerde bedragen. Inmiddels is de spilindex 3 keer overschreden.

Vanaf 1 april 2022 vallen de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden van CAO nr. 43 weg en is er dus slechts één minimumloon van toepassing voor alle werknemers vanaf 18 jaar.

Wat met het minimumloon voor studenten en minderjarigen?

Voor werknemers jonger dan 18 jaar en voor werknemers tewerkgesteld met een studentenovereenkomst geldt een degressieve vermindering zoals vastgelegd cao nr. 50 van de NAR.

Vanaf 1 januari 2023 gelden volgende bedragen voor studenten en minderjarigen:

Leeftijd

Percentage

Per maand

Per uur*

20 jaar

90

1759,49

10,6852

19 jaar

85

1661,74

10,0915

18 jaar

79

1544,44

9,3792

17 jaar

73

1427,14

8,6688

16 jaar

67

1309,84

7,9545

*In een 38-urenweek

Om het minimumloon te berekenen per uur kan je gebruik maken van volgende formule:

  • maandloon x 3
  • gedeeld door 13
  • gedeeld door gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in jouw organisatie

Bron: NAR, cao nr. 43-16, cao nr. 50/4.

En het minimumloon in paritair comité 329.03?

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in novemebr 2022 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in januari 2023 met 2% verhogen.

Een cao van 30 juni 2009 bepaalt het minimumloon voor PC 329.03. Die cao bepaalt bovendien dat alle conventionele verhogingen afgesproken binnen de NAR, ter verbetering van het minimumloon worden toegepast op het minimumloon van het PC 329.03. Door de indexering bedraagt dat minimumloon vanaf 1 januari 2023 2.070,90 euro.

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in september 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2023 met 2% stijgen.

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2023 paste de loongrenzen en het minimumbedrag van de jobbonus voor 2023 aan.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!