Ga verder naar de inhoud

Tijdelijke werkloosheid 2022 wegens coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de overstromingen in 2021 worden gelijkgesteld voor vakantie 2023

12.06.2023

De kogel is door de kerk. De federale regering bereikte een akkoord om de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, onder meer omwille van corona, in de eerste helft van 2022 gelijk te stellen voor het recht op vakantie in 2023.

De beslissing werd bekrachtigd in het Koninklijk Besluit van 24 mei 2023.

Wat wordt gelijkgesteld?

De gelijkstelling geldt voor de periodes van tijdelijke werkloosheid

  • wegens overmacht door de coronacrisis tijdens de eerste helft van 2022 (Voor de periodes van corona-werkloosheid in de tweede helft van 2022, wat bijvoorbeeld nog mogelijk was wegens de quarantaine van een kind, wordt geen gelijkstelling voorzien)
  • vanwege de gevolgen van de uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021
  • ingevolge het conflict in Oekraïne

Compensatie

Het is nog even wachten op de wetgeving voor wat betreft de financiële compensatie voor de bijkomende loonkost voor werkgevers ten gevolge van deze gelijkstelling.

De federale regering voorziet hiervoor alvast een globale enveloppe (arbeiders en bedienden samen) van ongeveer 45 miljoen euro.

Wellicht zal de toekenning van de compensatie op dezelfde manier gebeuren als voor de gelijkstellingen in de vorige 2 jaren, nl. een tussenkomst van de RSZ voor de bedienden en een dotatie aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie voor de arbeiders.

We houden jullie hier op de hoogte van zodra er duidelijkheid is.

Ook gelijkstelling voor de eindejaarspremie

Deze beslissing tot gelijkstelling voor de vakantierechten heeft ook (retroactief) een impact op de eindejaarspremie van 2022.

Werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de sectorale cao’s rond eindejaarspremie zijn voor de berekening van de eindejaarspremie gebonden aan een referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 30 september. Werknemers die in deze periode prestaties leverden, of afwezigheden kenden die gelijkgesteld zijn met prestaties, krijgen een eindejaarspremie, pro rata deze prestaties en/of gelijkgestelde afwezigheden.

De afwezigheden die gelijkgesteld worden voor de eindejaarspremie zijn – op een paar toevoegingen na – dezelfde als die voor de vakantiewetgeving. Met andere woorden: de periodes van tijdelijke werkloosheid in de eerste helft van 2022 wegens corona, de gevolgen van de overstromingen in 2021 of de Oekraïnecrisis tellen dan ook mee voor de opbouw van de eindejaarspremie voor dat jaar.

Voor sommige werknemers betekent dit dat zij een aanvulling zouden moeten krijgen op de eindejaarspremie die ze eind 2022 ontvingen.

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in september 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2023 met 2% stijgen.

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!