Ga verder naar de inhoud

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in 2022? De geïndexeerde bedragen zijn bekend

14.11.2022

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de sectorale cao's over de eindejaarspremie of eindejaarstoelage? Dan betaal je uiterlijk in december 2022 een eindejaarspremie. Op deze pagina vind je alle geïndexeerde bedragen terug.

Bedragen voor de sectoren integratie & samenlevingsopbouw en de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie

Voor de sectoren integratie en samenlevingsopbouw en voor de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie bedraagt de eindejaarspremie een volledig maandloon, zijnde het bruto maandloon van de maand oktober van het kalenderjaar met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van de toeslagen.

De bedragen voor de andere sectoren vind je hieronder terug.

Let wel: valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van de cao van 8 november 2021 betreffende de 1,1% loonsverhoging, dan is deze loonsverhoging ook van toepassing op de eindejaarspremie. Meer informatie over de 1,1% loonsverhoging lees je in ons nieuwsbericht VIA6: cao gesloten over 1,1% loonstijging.

Bedragen voor de andere sectoren:

Deelsector vast geïndexeerd bedrag % van het brutojaarloon
sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk
608,08 euro
5,76%
Deelsector vast geïndexeerd bedrag en niet geïndexeerd bedrag % van het brutojaarloon
Sector basiseducatie
914,74 euro + 55,08 euro
3,52%
Nederlandstalige organisaties SPI in Brussels Hoofdstedelijk Gewest
405,09
euro + 55,08 euro
2,5%

Berekeningstool voor de eindejaarspremie

Hieronder vind je onze geactualiseerde berekeningstool voor de eindejaarspremie of eindejaarstoelage. Het enige wat je zelf moet doen, is aangeven welke eindejaarspremie in jouw organisatie van toepassing is en de gegevens van al je werknemers invullen. Onze tool doet de rest!

Vragen over de eindejaarspremie?

Neem dan zeker contact met ons op via helpdesk@sociare.be of op 02/503.18.11.

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in september 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2023 met 2% stijgen.

Vlaamse jobbonus voor werknemers met een laag loon

De Vlaamse regering voert een jobbonus in voor werknemers die weinig verdienen. Met een jaarlijkse premie wil men werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en werknemers die weinig verdienen extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 2 juni 2023 paste de loongrenzen en het minimumbedrag van de jobbonus voor 2023 aan.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!