Ga verder naar de inhoud

PC 329.01: RSZ-werkgeversbijdrage 2023 voor sectorpensioen & Sluitingsfonds bekend

18.01.2023

In 2023 betaal je opnieuw een basisbijdrage van 0,02% aan het Fonds Sluiting Ondernemingen en een gemiddelde bijdrage van 0,23% voor het sectorpensioen.

De inning van de bijdrage sectorpensioen gebeurt in het 3de en 4de kwartaal aan 0,46%.

De vrijstelling moet je uiterlijk op 15 april aanvragen.

Wat is het Sluitingsfonds?

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (kortweg FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming. Op de website van de RVA lees je er meer over.

Naast de basisbijdrage van 0,02% betaal je in 2023 opnieuw een bijzondere bijdrage aan het Sluitingsfonds voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid. Voor 2023 bedraagt deze bijdrage 0,09%.

Wat is het sectorpensioen?

 • Sinds 2008 betalen werkgevers die onder paritair comité 329.01 vallen en geen vrijstelling genieten, een bijdrage voor de sectorale pensioenpijler. Daarmee vormen zij een aanvullende financieringsbron voor het sectorpensioen, naast de dotatie die de Vlaamse overheid jaarlijks, sinds 2006, ter beschikking stelt.
 • Een protocol van 26 februari 2008, intussen gewijzigd en vervangen door een protocol van 14 oktober 2010, gesloten tussen de vakbonden en Verso, bepaalt dat een deel van de 0,25% loonkorting (op de door te storten bedrijfsvoorheffing) als werkgeversbijdrage naar het sectorpensioen gaat. De rest gaat naar de vzw-basisbijdrage voor het Sluitingsfonds.
 • Voor 2023 is de basisbijdrage voor het Sluitingsfonds 0,02% per kwartaal.
 • De rest – 0,23% (inclusief 8,86% rsz-bijdrage) – gaat dus opnieuw naar het sectorpensioen.
 • In tegenstelling tot de bijdrage voor het Sluitingsfonds betaal je de bijdrage voor het sectorpensioen alleen in het 3de en 4de kwartaal van 2023. Dat is dan een bijdrage van 2 x 0,23% = 0,46%.
 • De RSZ int de bijdrage automatisch, via je sociaal secretariaat, samen met de andere sociale bijdragen. Om de bijdrage formeel vast te leggen, sluiten wij vanuit Sociare jaarlijks een cao binnen PC 329.01.

Maar die RSZ-werkgeversbijdrage aan het sectorpensioen is dus niet verplicht voor alle werkgevers?

Nee, organisaties kunnen elk jaar een vrijstelling krijgen van de verplichting om de werkgeversbijdrage voor het sectorpensioen door te storten, op voorwaarde dat zij:

 • een eigen pensioenplan hebben dat (qua werkgeversbijdragen) minstens gelijkwaardig is aan het aanvullend sectorpensioen,
 • een eigen pensioenplan hebben dat ontstaan is voor 6 juni 2005 (datum van het VIA3-akkoord)
 • een eigen pensioenplan hebben dat in gelijke mate van toepassing is op alle werknemers van de organisatie, en gehandhaafd blijft zonder waardevermindering.
 • de deadline van 15 april 2023 respecteren

Als gevolg van die vrijstelling bouwen de werknemers van zulke organisaties vanaf 2011 alleen een aanvullend (sector)pensioen op vanuit de toelagen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, niet vanuit de werkgeversbijdragen.

Opgelet: Sinds 2013 bestaat de vrijstelling(mogelijkheid) alleen nog voor organisaties die in 2012 al een vrijstelling genoten of in 2012 uitdrukkelijk kozen voor de vrijstellingsmogelijkheid vanaf 2013.

Meer info over het sectorpensioen in PC 329.01?

 • In onze FAQ lees je meer achtergrondinformatie
 • Vragen hierover? Neem gerust contact op met ons consulententeam

Anderen lazen ook dit:

Eindejaarspremie berekenen met onze tool - versie 2023

Betaal je in december 2023 een eindejaarspremie uit? Gebruik dan onze tool om te berekenen hoeveel die bedraagt voor elke werknemer.

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 december 2023

In oktober 2023 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in december 2023 met 2%, tot 1.994,18 euro.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!