Wat is een Paritair Comité?

vrijdag 21/09/2018

Elke organisatie die werknemers tewerkstelt, behoort tot een Paritair Comité (PC). Dit zijn vergaderingen, samengesteld uit afgevaardigden van werknemersorganisaties (‘vakbonden’) en werkgeversorganisaties. Zo’n PC wordt sectoraal georganiseerd en krijgt een nummer. Voor de socioculturele sector is dat 329 en is Sociare de vertegenwoordiger van de werkgevers. Een PC heeft allerlei beslissings- en verzoeningsbevoegdheden. De belangrijkste bevoegdheid is waarschijnlijk het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die gelden voor de gehele sector. Zo kunnen er binnen het PC afspraken gemaakt worden in verband met bijvoorbeeld verloning, arbeidsduur, opleiding van werknemers,… Deze sectorale cao’s werken aanvullend op de wetgeving. Je kunt er als individuele werkgever niet van afwijken.