Wijzigingen voor de start- en stagebonus

woensdag 03/10/2018

Sinds 1 september 2018 gelden nieuwe regels bij de toepassing van de start- en stagebonus in Vlaanderen. Die moeten het systeem voor een stuk administratief eenvoudiger maken. De startbonus voorziet een premie voor een jongere in een alternerende opleiding, de stagebonus is een premie voor de werkgever. Aanvragen en overeenkomsten van voor deze datum blijven onder de oude regeling vallen.

Om te beginnen: wat is precies het verschil tussen beide systemen?

  • De startbonus is enkel verkrijgbaar voor jongeren die een alternerende opleiding volgen.
  • De stagebonus is de premie die de werkgever ontvangt die de jongere in het kader van een alternerende opleiding opleidt of tewerkstelt.

De nieuwe regels voor beide hebben als doel de start- en stagebonus administratief te vereenvoudigen en beter af te stemmen op de laatste wijzigingen binnen alternerend leren.

  • Zo wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd en wordt de erkenning- en betalingsaanvraag herleidt tot één aanvraag. 
  • Het begrip ‘finaliteit’ verdwijnt uit de overeenkomst en de leeftijdsvoorwaarde verstrengt. Vanaf nu moet de jongere jonger dan 18 jaar zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor de eerste toekenning van de stagebonus wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt niet wanneer een andere onderneming al een stagebonus heeft gekregen voor deze jongere.
  • De premie bedraagt nu ook voor zowel start- als stagebonus 500 euro tijdens de eerste twee jaar en 750 euro in het derde jaar.
  • De opleidingen die in aanmerking komen zijn ook opnieuw bekeken. Een alternerende opleiding is elke opleiding van het voltijds secundair onderwijs die door de Vlaamse Regering als duaal wordt aangeduid. Ook elke opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en in de leertijd valt hieronder.

De oude regels blijven wel van toepassing als de eerste en goedgekeurde aanvraag ongewijzigd doorloopt. Wanneer de werkgever of de finaliteit wijzigt, zal de nieuwe wetgeving wel van toepassing zijn.

Ook bij een verlenging blijft de oude regelgeving van toepassing, zolang de werkgever en de finaliteit niet wijzigen. De periode tussen de eerste overeenkomst en de verlengde overeenkomst mag maximaal 3 maanden bedragen.

Meer informatie over de procedure en toekenningsvoorwaarden kan je vinden bij het Departement Werk.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus