Werkplekleren hervormd: aanpassingen aan de ibo

woensdag 03/10/2018

De Vlaamse regering keurde in juli enkele wijzingen goed binnen het Werkplekleren. Dat systeem omvat zes verschillende werkvormen, maar de wijzingen situeren zich vooral in de individuele beroepsopleiding (IBO) en de Beroepsinlevingstage (BIS). Allebei zorgen ze voor een vereenvoudiging voor werknemer en werkgevers.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de IBO. De nieuwe regelgeving bepaalt dat een ibo-werknemer vanaf nu niet eerder bij dezelfde onderneming, vzw of administratieve overheid mag gewerkt hebben, in eenzelfde functie. Een voorafgaande interim van minder dan 4 weken kan nog wel.

De IBO staat open voor alle EU-burgers. Voor de doelgroep ondersteuning worden de huidige curatieve individuele beroepsopleiding (C-IBO) en de gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) vervangen door de individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden (K-IBO). Een K-IBO-opleiding zal ten minste één maand en ten hoogste één jaar kunnen duren.

Voor zowel de IBO als de K-IBO komt een nieuw prijsmechanisme voor de werkgever. De premie van de werkgever is een volledig forfait, verplaatsingsonkosten moeten dus niet meer apart worden betaald door de werkgever.

Loonschaal (€)

Kostprijs werkgever (€)

< 1700

650

1700-2000

800

2000-2300

1000

2300-2600

1200

2600 <

1400

 

Voor de werknemer volgt de vergoeding een percentage van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (ggmmi), ingeschaald volgens het eventuele vervangingsinkomen. Verplaatsingsonkosten zullen worden vergoed via de VDAB.

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere wijzingen in andere vormen van werkplekleren.

  • Zo worden de instapstage en de IBO-interim opgeheven. Beide vormen van werkplekleren werden te weinig gebruikt.
  • De vroegere ‘beroepsinlevingsovereenkomst’ krijgt een nieuwe naam ‘beroepsinlevingsstage’ en wordt beperkt in de tijd tot 6 maanden. Er wordt de mogelijkheid voorzien om de ‘opleiding en opleidingsstage’ extra in te zetten na het beëindigen van de opleiding.

Lopende overeenkomsten gesloten voor 1 september 2018 vallen nog onder de oude regeling. Praktische informatie over de Individuele beroepsopleiding en de Beroepsinlevingsstage vind je terug bij de VDAB.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, wat betreft de GIBO en de oriënterende stage, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring, BS 17 augustus 2018