Rsz-vermindering derde tot zesde aanwerving versterkt

donderdag 09/02/2017

Voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017 betaal je als werkgever minder rsz-bijdragen bij aanwerving van een derde tot zesde werknemer. Er geldt dan namelijk een hogere rsz-vermindering voor die aanwervingen. Een overzicht van de verminderingen:

 

Kwartaal 1 tot 5

Kwartaal 6 tot 9

Kwartaal 10 tot 13

Vanaf kwartaal
14 en …

1e werknemer

Volledige vrijstelling basisbijdragen gedurende de volledige tewerkstellingsperiode die aanvangt op een datum gelegen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020**

2e werknemer

1550 euro

1050 euro

450 euro

0

3e werknemer

1050 euro

1050 euro*

450 euro

0

4e werknemer

1050 euro

1050 euro*

450 euro*

0

5e werknemer

1050 euro*

1050 euro*

450 euro*

0

6e werknemer

1050 euro*

1050 euro*

450 euro*

0

*Bedragen voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017

**Een aantal rsz-werkgeversbijdragen blijven verschuldigd, zoals de kwartaalbijdrage maribel en sectorale bijdragen. 

Meer info over de rsz-vermindering eerste aanwervingen vindt u in  in onze syllabus werkgelegenheidsmaatregelen.

Bron: persbericht ministerraad van vrijdag 9 december 2016. Website Agentschap Ondernemen. kb van 31 januari 2017 tot wijziging van het kbt van 16 mei 2003 (Staatsblad 7 februari 2017)