Nieuwe cao sociale maribel 2020

maandag 22/06/2020

Op 22 juni 2020 sloot Sociare met de vakbonden in PC 329.01 een nieuwe cao sociale maribel. Deze cao wijzigt de cao van 28 november 2006 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de Vlaamse socio-culturele sector.

Door deze cao wordt het wettelijk plafond van € 64 937,84 (geïndexeerd bedrag: €87 397,78) opgeheven. Tot 1 januari 2020 mochten werknemers waarvan de loonkost dit bedrag per jaar en per bijkomend voltijds arbeidsvolume overschrijdt, niet gefinancierd worden door sociale maribel. De schrapping hiervan betekent dat toekenningen voor sociale maribel op werknemers met alle functies en barema’s mogen gezet worden.

De cao is enkel van toepassing op de organisaties onder PC 329.01 en treedt in werking op 1 januari 2020.  

Bron: cao sociale maribel PC 329.01 van 22 juni 2020

Meer info over sociale maribel vind je in onze FAQ.