Meerdere mentorpremies voor één alternerende opleidingsovereenkomst

woensdag 23/10/2019

Sinds 1 juli 2018 kunnen Brusselse werkgevers een mentorpremie aanvragen voor hun werknemers die jongeren met een alternerende opleidingsovereenkomst op de werkvloer begeleiden. Maar wist je dat je als werkgever voor dezelfde alternerende overeenkomst meerdere mentorpremies kan aanvragen?

Een besluit van 4 juli 2019 heeft ervoor gezorgd dat de werkgever voor dezelfde alternerende overeenkomst meerdere mentorpremies kan aanvragen. Een volgende aanvraag kan ten vroegste 12 maanden en ten laatste 15 maanden na de vorige aanvraag.

Die regel geldt sinds 1 juli 2018 (en niet vanaf 1 oktober 2019 zoals oorspronkelijk voorzien). Dan is de Brusselse mentorpremie in werking getreden.

De eerste aanvraag kan je ten vroegste 6 maanden en uiterlijk 9 maanden na de start van de opleidingsovereenkomst indienen bij Actiris. 

Bronnen:

1.Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun. — Rechtzetting, Staatsblad 26 september 2019

2. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018 betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren (art. 3), Staatsblad 19 juni 2018.