1 maand na ontvangst: meedelen jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

donderdag 31/01/2019

Tussen 1 februari en 10 maart 2019 krijg je van de RSZ een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen die in jouw organisatie werden toegepast in het 4de kwartaal 2017 tot het 3de kwartaal 2018. Dat overzicht krijg je via de e-Box, de elektronische brievenbus op www.socialezekerheid.be . Als je geen e-Box hebt, krijg je de gegevens via de post.

Belangrijk is dat je dat overzicht uiterlijk binnen een maand na ontvangst schriftelijk aan de ondernemingsraad bezorgt of als die er niet is, aan de vakbondsafvaardiging. Is er ook geen vakbondsafvaardiging, dan moeten de werknemers het document kunnen raadplegen op de plaats waar je het arbeidsreglement bewaart.

Meer informatie over het jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen lees je hier.