Lagere loonkosten bij tewerkstelling jongere uitgesteld

dinsdag 14/08/2018

Vanaf 1 juli 2018 zouden lagere loonkosten gelden bij tewerkstelling van jongeren tussen 18 en 20 jaar met beperkte werkervaring. Maar op dit moment is die verlaging nog niet uitvoerbaar: een kb dat de toeslag voor de jongere bepaalt is nog niet gepubliceerd. 

Van zodra er meer duidelijkheid is berichten we daarover. Hieronder vindt u alvast de regels uit de eerder gepubliceerde wet. Bel of mail gerust met bijkomende vragen.

Voorwaarden?

Jongeren ingeschreven als werkzoekende zonder werkervaring komen sowieso in aanmerking. Een jongere die in het verleden slechts korte periodes werkte komt ook in aanmerking op voorwaarde dat hij in totaal minder dan 2 kwartalen tewerkgesteld was in het 3e tot 6e kwartaal voor aanwerving. Met kwartalen met maximum 4/5 tewerkstelling  wordt geen rekening gehouden. Ook met tewerkstelling in het kwartaal van aanwerving en de twee voorgaande kwartalen wordt geen rekening gehouden.

De vermindering geldt enkel voor minimum halftijdse arbeidsovereenkomsten en op voorwaarde dat u niet meer verloont dan de sectorale loonbarema’s (of als uw organisatie daar niet onder valt: het algemeen minimumloon). Zijn uitgesloten: studentenovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten in het kader van deeltijds leren deeltijds werken of doorstromingsprogramma’s.

Vermindering voor werkgever?

U mag het brutoloon verminderen met:

  • 6% in de maanden waarin de jongere op de laatste dag 20 jaar is
  • 12% in de maanden waarin de jongere op de laatste dag  19 jaar is
  • 18% in de maanden waarin de jongere op de laatste dag 18 jaar is

Voor werknemers van 19 of 20 jaar met minimum 6 maanden anciënniteit mag de vermindering er niet toe leiden dat zijn loon lager zou zijn dan het overeenstemmende algemeen minimumloon.

De werkgever die hiervan gebruikt maakt moet  de jongere een forfaitaire toeslag betalen die het netto inkomensverlies benadert. Het precieze bedrag van die toeslag wordt nog vastgelegd in een besluit. Die toeslag is evenwel vrij van rsz en bedrijfsvoorheffing, én de werkgever kan die volledig recupereren: hij mag die in mindering brengen van de door te storten bedrijfsvoorheffing aan de fiscus.

Formaliteiten?

Bij aangifte van indiensttreding via dimona moet de werkgever een bevestiging ontvangen dat de nieuwe werknemer in aanmerking komt. En de arbeidsovereenkomst moet uitdrukkelijk bepalen dat de werkgever het minimumloon vermindert en daarom maandelijks een forfaitaire toeslag betaalt.

Inwerkingtreding?

De regeling geldt in principe voor arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juli 2018. Maar het is nog wachten op een kb dat de toeslag voor de jongere bepaalt.

Bron: wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, Staatsblad 30 maart 2018