Langdurig afwezige IBO-cursist? Financiële tussenkomst van opleider/werkgever nu beperkt

maandag 25/11/2019

Enkele regels wijzigen bij een individuele beroepsopleiding (IBO). We sommen ze hier kort op:

  • De maandelijkse tussenkomst aan de VDAB die je als opleider-werkgever moet betalen stijgt licht
  • Daar staat tegenover dat de tussenkomst die je als opleider/werkgever verschuldigd bent, beperkt wordt als de cursist langer dan 7 kalenderdagen afwezig is
  • Tenslotte verduidelijkt het besluit van de Vlaamse regering ook de berekening van de IBO-premie voor de cursist

Maandelijkse tussenkomst werkgever

De werkgever betaalt voor de IBO-cursist een maandelijkse forfaitaire tussenkomst aan de VDAB. De hoogte van dat bedrag hangt af van het voor de functie toepasselijke loon. De basisbedragen van de loonschalen worden nu met 2% opgetrokken, omdat ze geen rekening hielden met een eerdere indexering. Ook de loonschalen worden vanaf nu aangepast bij overschrijding van de spilindex.

Tussenkomst vermindert als cursist langer dan een week afwezig is

Nieuw is ook dat wanneer een cursist minstens zeven aaneensluitende kalenderdagen afwezig is tijdens zijn IBO ,de tussenkomst van de werkgever pro rata berekend wordt. Dit geldt vanaf de achtste kalenderdag afwezigheid

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit is in werking getreden op 1 juli 2019.

Op de IBO-overeenkomsten die zijn ingegaan vóór 1 juli 2019, blijven in principe de oude regels van toepassing. Maar de nieuwe regels rond het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen gelden wel al.

Bron:  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft IBO, Staatsblad 3 oktober 2019.