Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers bij aanwerving in laatste kwartaal

vrijdag 16/12/2016

Neemt u in het laatste kwartaal van het jaar een jonge werknemer in dienst, dan kan die werknemer vrijstelling van bedrijfsvoorheffing krijgen, als hij/zij:

  • niet meer onderworpen is aan de leerplicht
  • iedere studie met volledig leerplan of volledige leertijd stopgezet heeft
  • alle activiteiten die door een studie of opleidingsprogramma opgelegd zijn, stopgezet heeft
  • in het laatste kwartaal begon of begint te werken
  • een bruto belastbaar maandinkomen verdient dat niet hoger is dan 3025 euro.

Deze jonge werknemers zullen de grens van het belastbaar jaarinkomen niet bereiken en dus geen personenbelasting moeten betalen op het einde van het jaar van hun indiensttreding. Daarom moet u ook geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon van die werknemers.

Bron: Koninklijk besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, Staatsblad 16 december 2016