Expansiesteun in Brussel: niet voor socioculturele starters & sociale ondernemingen

maandag 20/05/2019

De nieuwe ordonnantie rond expansiesteun voor ondernemingen in het Brussels gewest werd recent uitgewerkt in een reeks besluiten, onder andere rond opleidingssteun, aanwervingssteun en ondersteuning voor coworking. De ordonnantie en besluiten sluiten helaas het merendeel van onze sector uit van de maatregelen.

De nieuwe ordonnantie bundelt en vereenvoudigt de verschillende ondersteuningsmechanisme voor ondernemingen, met een focus op KMO’s en starters.

Goed nieuws, zou je denken, ware het niet dat de meeste organisaties in onze sector geen gebruik gaan kunnen maken van deze steunmaatregelen. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van NACE codes, waardoor elke organisatie individueel moet nakijken of zij onder het toepassingsgebied kunnen vallen. Organisaties onder code S-94 verenigingen zijn uitgesloten. Onderaan kan je een overzicht vinden van de uitgesloten sectoren.

Je kan in het werkgeversrepertorium je nace code terugvinden. 

Steun voor externe opleidingen

Ondernemingen kunnen via deze maatregel tot 10.000 euro ondersteuning krijgen voor maximaal vijf opleidingen per jaar. Als basis komen 40% van de werkelijke uitgaven in aanmerking. Voor middelgrote ondernemingen is het bedrag 15.000 euro. Starters en sociale ondernemingen kunnen tot 60% van de uitgaven terugvorderen.

Aanwervingssteun

Deze maatregel bepaalt dat ondernemingen die zich vestigen in een Zone van Economische Uitbouw bij de aanwerving van werknemers voor minstens twee jaar een premie kunnen ontvangen van 3000 euro in het eerste jaar en 6000 euro in het tweede jaar.

Steun voor coworking

Personen die een onderneming willen oprichten of een KMO of micro-onderneming die minder dan 3 jaar bestaat willen overnemen,kunnen een premie krijgen om de kost te dragen van hun gebruik van een erkende coworkingruimte.

Aanwervingssteun projecten economische groei en circulaire economie

Organisaties die hun activiteiten sterk willen uitbreiden of die een circulaire economieproject willen opstarten kunnen een aanwevingssteun krijgen van 20.000 euro in het eerste en 15.000 euro in het tweede jaar. 

informatie over de voorwaarden en formaliteiten vind je bij de administratie Werk en Economie van Brussel. 

Sectoren uitgesloten van de maatregelen

NACE BEL 2008 Code

Beschrijving

A, uitgezonderd:

Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd:

01.610

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

01.620

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

B

Winning van delfstoffen

In C:

In industrie:

19.100

Vervaardiging van cokesovenproducten

20.600

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

24.100

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

301

Scheepsbouw

33.150

Reparatie en onderhoud van schepen

In G:

In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen:

47.730

Apotheken

In H:

In vervoer en opslag:

49.410

Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven

In M:

In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten:

69.102

Activiteiten van notarissen

69.103

Activiteiten van deurwaarders

O

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

P

Onderwijs

Q, uitgezonderd:

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd:

88.104

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.109

Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

8891

Kinderopvang

88.992

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.995

Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten

In S:

In overige diensten:

94

Verenigingen

T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

U

Extraterritoriale organisaties en lichamen

 

Bronnen:

  • Ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 JANUARI 2019  betreffende de steun voor externe opleiding
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de steun voor coworking
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 betreffende de aanwervingssteun voor projecten van economische groei en circulaire economie