Verstrengde erkenning en opleiding van mentoren in Vlaanderen

woensdag 23/10/2019

De voorwaarden om in Vlaanderen erkend te worden als mentor, zijn sinds het begin van het schooljaar iets strenger geworden. Wil je een werknemer als mentor laten erkennen? Dan moet er sinds 1 september bij die aanvraag ook een uittreksel uit het strafregister zitten. Bovendien moet een erkende mentor ook nog een bijkomende opleiding volgen.

Om te worden erkend als mentor, moet blijken dat de werknemer van onberispelijk gedrag is. Om dit aan te tonen, moet de werknemer in kwestie je een uittreksel uit het strafregister (model 596.2) bezorgen dat niet langer dan 1 jaar geleden werd uitgereikt. De mentor vraagt het uittreksel zelf aan in de gemeente waar hij ingeschreven is in het bevolkingsregister. De procedure kan per gemeente verschillen. Meer info daarover lees je hier.

Eens de mentor is erkend, moet hij verplicht een bijkomende mentoropleiding volgen. Elk partnerschap heeft andere afspraken over de termijn waarbinnen de mentoropleiding  gevolgd moeten worden, de opleiding(en) die in aanmerking komen  en mogelijke vrijstellingen die gelden voor mentoren van organisaties waarvoor het partnerschap bevoegd is. Meer daarover lees je via werkplekduaal.

Bronnen: