Duaal leren: ook leerlingen in opleiding hebben schoolvakantie (weliswaar onbetaald)

woensdag 23/10/2019

Goed nieuws voor leerlingen die in het stelsel van duaal leren zijn gestapt. Vanaf het huidige schooljaar 2019-2020 kunnen zij voor het eerst officieel van vakantie genieten tijdens de schoolvakanties. Deze vakanties zijn wel onbetaald. De leerlingen kunnen op basis van hun prestaties in het vakantiedienstjaar nog het recht openen op betaalde vakantie.

De leerlingen die onder deze regeling vallen, volgen een opleiding in een organisatie en leren ook bij één van de volgende aanbieders van duaal leren:

  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
  • de Syntra-leertijd
  • duaal leren in het voltijds onderwijs
  • buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvormen 3 en 4).

Uitzonderingen op de schoolvakantieregeling

Deze leerlingen in het stelsel van duaal leren die nu in principe genieten van onbetaalde vakantie tijdens de schoolvakanties, blijven werken tijdens de schoolvakantie:

1) Individuele uitzondering

Als er zich een leeropportuniteit tijdens de schoolvakantie voordoet, kunnen de leerling/wettelijke vertegenwoordiger, zijn opleidingsverstrekker en de organisatie beslissen dat een leerling tijdens de schoolvakanties wordt opgeleid.

Deze opleidingsdagen moeten gerecupereerd worden tijden de lesweken op dagen waarop hij of zij volgens het uurrooster in de organisatie wordt opgeleid en dit binnen hetzelfde schooljaar, tenzij de overeenkomst vroeger eindigt.

De leerling heeft in ieder geval steeds recht op 4 weken vakantie tijdens de maanden juli en augustus.

2) Uitzondering op niveau van de organisatie

Structurele afwijking

Omwille van bepaalde seizoensgebonden activiteiten kan een structurele afwijking op de schoolvakantieregeling bekomen worden mits goedkeuring van de regering.

Deze opleidingsdagen moeten gerecupereerd worden tijdens de lesweken op dagen waarop de leerling volgens zijn voorziene uurrooster opleiding in de organisatie volgt. Deze recuperatie moet plaatsvinden binnen hetzelfde schooljaar, tenzij de overeenkomst vroeger stopt.

Beperking tot 12 schoolvakantieweken

Mits het naleven van bepaalde voorwaarden kan een sectoraal partnerschap de schoolvakantieregeling beperken tot 12 schoolvakantieweken.

De voorwaarden die daarbij moeten nageleefd worden zijn de volgende:

  • enkel mogelijk in een opleiding van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd, de kwalificatiefase en integratiefase van het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 en in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het voltijds secundair onderwijs;
  • enkel voor opleidingen die met een overeenkomst alternerende opleiding worden gecombineerd.

In deze situatie is er geen recuperatie voor de leerling vereist.

Bron:

  • Besluit van 3 mei 2019 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten, Staatsblad 29 augustus 2019.
  • Besluit van 26 april 2019 van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen, Staatsblad 2 augustus 2019.