Doelgroepvermindering middengeschoolde jongeren afgeschaft vanaf 1 januari 2020

dinsdag 07/01/2020

Als je als werkgever gevestigd bent in het Vlaams Gewest en een jongere aanwerft, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een doelgroepvermindering voor jongeren.

Dankzij deze tewerkstellingsmaatregel krijg je als werkgever een belangrijke vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen

  • gedurende maximaal 8 kwartalen 
  • mits begrenzing van het refertekwartaalloon gedurende de eerste 4 kwartalen tot 7500 euro en de volgende 4 kwartalen 8100 euro

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 kan deze doelgroepvermindering enkel nog voor laaggeschoolde werknemers worden aangevraagd.

Dit zijn jongeren

  • van hoogstens 24 jaar
  • die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben
  • of die geen getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs hebben

Het is dus niet langer mogelijk om een doelgroepvermindering aan te vragen voor middengeschoolde jongeren. Daar verstaat de wetgever jongeren met hoogstens een diploma secundair onderwijs onder.

Deze doelgroepvermindering zorgde er vanaf 2016 voor dat jongeren met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs gemakkelijker werk konden vinden. Ondertussen heeft de overheid vastgesteld dat middengeschoolden ook zonder deze stimulans aan de slag raken endat deze doelgroepvermindering dus niet langer vereist is.

Kreeg je als werkgever de doelgroepvermindering voor een middengeschoolde al voor 1 januari 2020?

Dan hoef je je geen zorgen te maken: je behoudt deze doelgroepvermindering.

 

Meer informatie over deze doelgroepvermindering vind je op de website van de Vlaamse Overheid of op de website van de RSZ.

Bron:  artikelen 4-7 Programmadecreet van 20 december 2019 bij de begroting 2020, Staatsblad 30 december 2019.