Brusselse regering versoepelt activeringsmaatregelen voor werkzoekenden

woensdag 23/10/2019

Vanaf 1 oktober 2019 wijzigt de Brusselse Regering de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden. Het gaat zowel om de activa.brussels-uitkering als om de aanmoedigingsuitkering voor opleiding. Wat er concreet verandert, lijsten we in dit artikel voor je op.

De activa.brussels-uitkering

Nog even ter herinnering: werkgevers die een Brusselse niet-werkende werkzoekende in dienst nemen met minimaal een halftijds contract van onbepaalde duur of van bepaalde duur van minstens zes maanden, kunnen aanspraak maken op deze premie. Dit voordeel bestaat uit een vermindering van het nettoloon.

Als werkgever trek je deze uitkering af van het nettoloon van je werknemer. Het bedrag dat je hebt afgehouden, wordt betaald door zijn uitbetalingsinstelling:

  • De premie activa.brussels bedraagt tot 15.900 euro over 30 maanden
  • De uitkering activa.brussels «verminderde arbeidsgeschiktheid» bedraagt tot 23.400 euro over 36 maanden.

Voorwaarden

  • In principe moet de werkzoekende op het ogenblik van de aanwerving in een referentieperiode van 18 maanden al minstens 312 dagen ingeschreven zijn bij Actiris.
  • Voor bepaalde groepen volstaat een inschrijving als niet-werkende werkzoekende, zonder minimumduur.
  • Nieuw is dat vanaf 1 oktober 2019 een Brusselse werkgever een niet-werkende werkzoekende kan aanwerven, die een titel heeft verworven via de erkenning van competenties, en minstens 1 dag als niet-werkzoekende was ingeschreven.

De aanmoedigingspremie voor opleiding

Om aanspraak te maken op aanmoedingssteun voor opleiding, moet:

  • de werknemer aan jou als Brusselse organisatie verbonden zijn met een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
  • de werknemer die je een opleiding laat volgen een activa.brussels-attest hebben
  • de werknemer moet voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden, zoals jonger zijn dan 30 jaar op ogenblik van de aanwerving.

Nieuw is dat de voorwaarden over de opleiding voor de toekenning van de aanmoedigingspremie worden verruimd:

  • opleidingen verstrekt door een dienstverlener die erkend is door een overheid die bevoegd is voor opleiding, beroepsopleiding of onderwijs.
  • of opleidingen die op niveau van de bedrijfstak worden georganiseerd of worden erkend door de sociale partners.

Wat als de werknemer verhuist?

De Brusselse werkgever behoudt de voordelen van de activa.brussels-uitkering (al dan niet voor verminderde arbeidsgeschiktheid) en de aanmoedigingspremie voor opleiding als de werknemer na 1 oktober 2019 zijn hoofdverblijfplaats vestigt buiten het Brussels Gewest.

Meer info vind je op de website van Actiris

Bronnen:

1.Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun, Belgisch Staatsblad 9 september 2019

2.Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden, Belgisch Staatsblad 21 september 2017.