Bezorg tegen 30 april het evaluatierapport aan het maribelfonds

maandag 18/03/2019

Behoort je organisatie tot PC 329.01 en heeft ze een maribeltoekenning? Dan krijg je begin april van het maribelfonds een mail met het evaluatierapport.
Je bespreekt het door je aangevulde evaluatierapport met de ondernemingsraad, (zo niet) met het cpbw, (zo niet) met de vakbondsafvaardiging. Is die er niet, dan bezorg je het evaluatierapport aan twee vakbondssecretarissen, lid van PC 329.01. De contactgegevens vind je in de mail.

Vervolgens bezorgt u het evaluatierapport tegen 30 april 2019 aan het fonds. Dat kan op drie manieren: 

  • aangetekend naar Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap, Handelskaai 48, 1000 Brussel.
  • per mail met een gescand document naar socmar32901@vspf.org  met als onderwerp: “Evaluatierapport 2018".