16 januari: deadline terugbezorging gecorrigeerd 'jaaroverzicht werknemers' aan maribelfonds

maandag 06/01/2020

Behoort je organisatie tot PC 329.01 en heb je een maribeltoekenning? Dan ontvang je deze maand normaal gesproken een mail met een overzicht van de werknemer(s) met maribeltussenkomst. We willen jullie in dat verband wijzen op een aantal aandachtspunten:

  • Controleer de gegevens die je hebt ontvangen. Zijn alle gegevens correct? Dan hoef je niets te doen.
  • Zijn er ontbrekende werknemers, wil je wijzigingen doorvoeren of zijn er andere gegevens niet correct? Bezorg dan de gecorrigeerde versie voor 16 januari terug aan het fonds.  Doe je dat niet, dan riskeer je een verkeerde maribelafrekening te krijgen. Het jaaroverzicht is namelijk de basis voor de loonstaten en de uiteindelijke afrekening.

Meer informatie kan je terugvinden in de mail van het maribelfonds 329.01.