Ook gecombineerde vergunning voor buitenlandse seizoenarbeiders of hooggeschoolde werknemers

maandag 28/10/2019

De Europese eisen over de tewerkstelling van buitenlandse hooggekwalificeerde werknemers of seizoenarbeiders werden recent omgezet in het Belgisch recht. Daarbij werd rekening gehouden met de modaliteiten rond de gecombineerde vergunning. Daarnaast organiseert de Belgische regering ook de afgifte van de Europese blauwe kaarten aan hooggeschoolde werknemers.

Meer informatie lees je op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering in het nieuwsbericht “Gecombineerde vergunningsprocedure ook van toepassing op Europese Blauwe kaart en seizoenarbeiders”.