Nieuwe beleidslijnen in Vlaanderen voor een actievere arbeidsmigratie

dinsdag 05/02/2019

De Vlaamse regering wil meer buitenlands talent aantrekken naar Vlaanderen. In Vlaanderen genieten hooggeschoolden, leidinggevenden en onderzoekers vanaf 1 januari 2019 een bevoorrechte behandeling om een ‘single permit’ te verkrijgen.

 

Afgezien van de wijzigingen die verband houden met de implementatie van de Europese wetgeving in België, heeft het Vlaamse ministerie van Werk ook beleidswijzigingen in verband met de tewerkstelling van buitenlanders aangekondigd. Vlaanderen wordt zo het eerste gewest om nieuwe beleidslijnen uit te vaardigen.

Zo zullen hooggekwalificeerde werknemers, werkkrachten die over een Europese blauwe kaart beschikken, hogere kaderleden, onderzoekers en ICT'ers een bevoorrechte behandeling genieten. Aan hen zullen arbeidstoelatingen toegekend worden voor een maximale periode van 3 jaar, wat tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve rompslomp zal leiden voor organisatie op het gebied van verlengingen.

Vlaanderen heeft de salarisdrempel van 41.868 euro verlaagd tot 80% (van de salarisdrempel) voor hooggekwalificeerde werknemers jonger dan 30 jaar. Verder zullen stagiairs tot in totaal één jaar in Vlaanderen aan de slag mogen gaan.

Om te voldoen aan de groeiende vraag naar technisch geschoolde arbeidskrachten introduceert Vlaanderen daarnaast ook een dynamische knelpuntenberoepenlijst. Deze lijst zou gecoördineerd worden met het Vlaamse arbeidsbureau, de VDAB, in overleg met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. De lijst zou hoog gekwalificeerde beroepen alsook uitvoerende beroepen betreffen.