Inspectiediensten hebben voortaan toegang tot het Centraal Strafregister

maandag 10/09/2018

Gaan zij dan ‘veroordeelde’ organisaties opzoeken en bewust extra controleren? Neen. De inspectiediensten van de FOD Waso (Toezicht op Sociale Wetten, Welzijn op het Werk - alsook de Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen en de Directie van de administratieve geldboeten) kunnen het Centraal Strafregister niet raadplegen om proactief te plannen welke controles ze zullen uitoefenen. De toegang dient immers om een gepaste keuze te kunnen maken inzake de strafmaat, wanneer een overtreding reeds werd vastgesteld. Een sociaal inspecteur heeft immers in vele gevallen een appreciatiemarge om een gepaste sanctie uit te spreken. Het feit dat een organisatie al eerder veroordeeld werd, kan dan een invloed uitoefenen.

De gegevens waartoe toegang wordt verleend, zijn ook niet onbeperkt. Het gaat slechts om ‘relevante’ veroordelingen: inbreuken op het Sociaal Strafwetboek, mensenhandel, discriminatie, racisme, bedrog bij faillissement, oplichterij, valsheid in geschrifte, gewelddelicten,…

Wat moet je hier nu mee als organisatie? De boodschap blijft zoals steeds: blijf in orde met de regelgeving, dan komt alles goed. Als recidivist zal je nu immers strenger beoordeeld kunnen worden.

Heb je vragen rond het bezoek van een inspectiedienst? Wil je specifieke praktijken even aftoetsen? Je kunt ons elke werkdag bellen of mailen. Hier vind je alvast een handige checklist bij een inspectiebezoek en de meest gestelde vragen terug.

 

Bron: Koninklijk besluit van 5 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van arbeidsinspecteurs tot het Centraal Strafregister, BS 26 juli 2018;