Fiche 281.10: bezorg ze voor 1 maart aan de fiscus

vrijdag 07/02/2020

In principe moet je als werkgever voor 1 maart de fiscale fiches 281.10 aan de fiscus en aan je werknemers bezorgen. Zij vullen hun belastingaangifte in op basis van de fiche en bewaren de fiche met het oog op fiscale controle. 

In de praktijk zorgt jullie sociaal secretariaat voor de indiening van de fiscale fiches bij de fiscus (via ‘Belcotax on Web’). De exemplaren die je van jouw sociaal secretariaat krijgt, geef je door aan de werknemers.

Opgelet: het sociaal secretariaat heeft enkel zicht op betalingen die je vermeldde in de loonopgaven. Deed jouw organisatie daarbuiten nog andere betalingen (bv. kostenvergoedingen of voordelen alle aard), dan is het belangrijk dat je het sociaal secretariaat daarvan op de hoogte brengt. Als de fiscale fiches niet correct of onvolledig zijn, riskeer je immers een sanctie. Vanaf 1 januari 2016 bestraft de FOD Financiën elke overtreding op het indienen van de fiches met een boete van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1250 euro en/of een belastingverhoging van 10% tot 200%.

Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën ervoor te zorgen dat alle schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen. 

Meer informatie waaronder richtlijnen voor de elektronische aangifte via Belcotax en het model van de fiches 281.10 vind je hier.

Bron: www.financien.belgium.be, nieuwsbericht ‘Boetes en belastingverhogingen voor niet ingediende fiscale fiches en aangiften bedrijfsvoorheffing’