Aangifte Sociale Risico’s (ASR) wordt steeds digitaler

dinsdag 17/12/2019

Vanaf 1 januari 2020 sturen de ziekenfondsen geen papieren formulieren meer voor aangifte van werkhervatting. In plaats daarvan krijg je rechtstreeks een digitaal ASR-verzoek. Worden je Aangiften Sociale Risico’s al door een sociaal secretariaat of dienstverrichter verstuurd? Dan doen zij het nodige.

ASR: wat is het ook alweer?

ASR is de afkorting van elektronische aangifte van sociaal risico.

Een aangifte doe je wanneer er zich een sociaal risico voordoet van een werknemer dat aanleiding kan geven tot:

  • uitkeringen van de ziekte- en de moederschapsverzekering (ZIV)
  • uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval
  • werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie-uitkeringen of activeringsuitkeringen

Als werkgever heb je verschillende mogelijkheden om de vereiste informatie door te sturen naar de sociale zekerheid:

  • elektronisch (ASR) via de website van FOD Sociale Zekerheid
  • via een papieren formulier naar de betrokken instelling

ASR verder de digitale toer op

Sinds 2016 wordt de verplichting van de elektronische aangiften van sociale risico’s (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeval) geleidelijk aan doorgevoerd. Met als doel uitsluitend elektronisch verkeer van informatie toe te laten.

Er is een planning voorzien, per specifiek sociaal risico volgens scenario’s waarbij de papieren versie wordt afgeschaft.

Dit is nu al het geval voor:

  • de aangifte van het inlichtingenblad als een werknemer terugvalt op de ziekte- en moederschapsverzekering. Dit kan je sinds 1 juli 2019 enkel nog via digitale weg aan het ziekenfonds van je werknemer bezorgen
  • Vanaf 1 januari 2020 kan je ook de aangifte van werkhervatting aan het ziekenfonds enkel nog maar elektronisch doen.

Op de website van FOD Sociale Zekerheid vind je meer informatie over de aangiftes per sector.