FAQ: Studentenarbeid

woensdag 19/07/2017

Studenten inzetten in je organisatie? Een antwoord op jouw antwoorden: 

 

Studentenarbeid

Voor wie?                            

Student =  minstens 15 jaar en regelmatig ingeschreven in een onderwijsinstelling
Lees hier meer informatie.

Belangrijk: sinds 1 juli 2017 kan ook een leerling in duaal leren (deeltijds leren, deeltijds werken bijvoorbeeld) tewerkgesteld worden via het gunstig regime van studentenarbeid

Ook: student die afstudeert: die kun je dat jaar in de zomervakantie nog volgens het gunstig stelsel tewerkstellen. Echter niet als verdoken proefperiode. 

voor welke activiteiten/functies?

alle functies en activiteiten

 

Duur

 • 475 uren per jaar per student
 • enkel de uren die effectief gepresteerd worden, moeten worden meegeteld. De uren die niet gepresteerd worden, maar wel worden betaald, moeten dus niet aangegeven worden.
  Let wel: de solidariteitsbijdrage is wel verschuldigd op het loon voor deze uren.
  ga het saldo na a.h.v. attest van student Zie www.studentatwork.be
 • TIP: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten. 

Contract en andere formaliteiten

 • Sluit schriftelijk, uiterlijk op het tijdstip waarop de student in dienst treedt een studentenovereenkomst. Gebruik daarvoor ons model
 • Bezorg de student op de eerste werkdag een afschrift van het arbeidsreglement
 • Bewaar de studentenovereenkomst ten minste 5 jaar 
 • Ga eerst het saldo na van de resterende uren vooraleer je de overeenkomst ondertekent

Proeftijd

automatisch eerste drie effectieve werkdagen

Einde

automatisch bij bereiken einddatum

vroeger beëindigen?

 • tijdens de proefperiode:onmiddellijk zonder opzeg/vergoeding
 • na de proefperiode:

duur van de

overeenkomst

opzeg wg

Opzeg wn

tot één maand

3 dagen

1 dag

meer dan één maand

7 dagen

3 dagen

 • gewone regels mbt kennisgeving
 • verbreken kan ook mits betaling van opzegvergoeding

Loon en voordelen

zelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren:

recht op andere voordelen/rechten?

 • tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: zelfde als werknemers
 • voordelen, bv. maaltijdcheques: in principe wel tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie 

Arbeidsduur

arbeidsduurregels van toepassing maar niet 1/3 regel

Jonger dan 18? Afwijkende regels rond pauzes en rusttijd, zon- en feestdagwerk en nachtarbeid

Gewaarborgd loon (GL) bij ziekte of ongeval?

1)bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

arbeider: recht op GL na 1 maand anciënniteit

bedienden:
- contract max 3 m.: recht op GL na 1 maand anciënniteit
- contract > 3m: recht op GL na proefperiode

2)bij arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval: vanaf eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

Recht op betaalde afwezigheid op feestdag?

ja, als die binnen contract valt

Tip: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten

Nabetaling feestdag die valt na einde ct?

 • anc. < 15 kalenderdagen: geen nabetaling
 • anc. 15 dagen < 1 maand: nabetaling 1 feestdag in 14 dagen na einde contract
 • anc. > 1 maand: nabetaling feestdagen in 30 dagen na einde contract

Welzijn

 • breng arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte
 • welzijnswetgeving van toepassing, zie syllabus welzijn

Student jonger dan 18 jaar? verplicht voorafgaand onderzoek en specifieke riscicoanalyse

Aangifte Sociale Zekerheid

Dimona-aangifte

 • uiterlijk op het moment dat de student begint te werken
 • aangifte per kwartaal
 • aantal dagen opgeven, eventueel achteraf nog aanpassen via wijziging

                                           

Rsz?

Solidariteitsbijdrage van 8,13 % waarvan 5,42 % ten laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de werknemer.

Voorwaarden:

 • maximum 475 uren per jaar per student
 • studentenovereenkomst
 • student werkt enkel tijdens periodes van niet verplichte aanwezigheid in de school

Bv?

Vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing

Voorwaarden: schriftelijke studentovereenkomst en geen gewone rsz-bijdragen van toepassing

Je maakt een fiscale fiche 281.10 op.

Combineerbaar met ander statuut?

 

Freelancer kan ook tegelijkertijd. 
Niet gelijktijdig:

 • 25-dagenregel, vrijwilliger
 • enkel als andere functie/activiteit: werknemer, freelancer

Ter info: voor de volledigheid vind je hier informatie over kinderbijslag

Wetgeving

Titel VII van arbeidsovereenkomstenwet van 3juli 1978 

Sociare-lid? Lees hier onze uitgebreide syllabus