7 dingen die gaan veranderen in de vrijwilligerswet

donderdag 28/02/2019

Op 14 februari 2019 werd het wetsontwerp tot wijziging van de vrijwilligerswet aangenomen in de Kamer. Het is nog wachten op de publicatie in het Staatsblad, maar hieronder lijsten we alvast 7 dingen die gaan veranderen voor jullie op.

1. Verduidelijking positie bestuurders: Ook bestuurders of personen belast met een mandaat vallen onder de vrijwilligerswet. Zij moeten wel de voorwaarden opgenomen in de wet naleven, zoals bijvoorbeeld het verbod op het ontvangen van enige vergoeding (Let op: een kostenvergoeding valt hier niet onder) of presentiegeld.

2. Kostenvergoeding in plaats van vergoedingDe wet spreekt niet meer van vergoedingen, maar wel van kostenvergoedingen. Dit om te benadrukken dat het gaat om een kosteloos engagement en dat het louter gaat om de terugbetaling van kosten.

3. Wijzigingen verplaatsingsvergoedingen: Voor het vervoer van personen geldt een uitzondering op het bestaande plafond van 2.000 kilometer verplaatsingsvergoedingen. De afgelegde trajecten in het kader van het vervoeren van kwetsbare personen worden volledig terugbetaald. Daarnaast kunnen deze vrijwilligers nog steeds gebruikmaken van de forfaitaire kostenvergoedingen.

4. Uitbreiding informatieplicht: De organisatie bepaalt wat als geheim moet worden gekwalificeerd en licht de vrijwilliger hierover in. Daarnaast moet de vrijwilliger ook worden gewezen op zijn discretieplicht, naast het beroepsgeheim. De discretieplicht is een deontologische verplichting.

Ook informeert de organisatie zijn vrijwilliger over de bestaande rechtvaardigheidsgronden met betrekking tot het beroepsgeheim (artikel 458bis Strafwetboek).

5. Occasionele geschenken (zoals een kerst- of nieuwjaarscadeau): tellen niet langer mee voor de maximale kostenvergoedingen

6. De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) in de vrijwilligerswetBehalve in dringende gevallen, zal elk voorontwerp van wet of ontwerp van KB dat een invloed heeft vrijwilligerswerk systematisch worden voorgelegd aan de HRV voor advies.

7. Beperking beslag op kostenvergoedingen: De kostenvergoedingen zijn niet langer vatbaar voor beslag of overdracht. Het gaat immers niet om een prestatievergoeding, maar wel om een terugbetaling van gemaakte kosten.

Meer informatie kan je terugvinden in de syllabus vrijwilligers.

Bronwetsontwerp van 14 december 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk.